Liikkuvat työkoneet

Liikkuvat työkoneet

Anturit maa- ja metsätalouskoneisiin, maanrakennuskoneisiin, nostureihin ja muihin liikkuviin työkoneisiin. Autamme oikean anturin valinnassa.

Liikkuvien työkoneiden anturit valvovat mm. kuormaa, painetta sekä nesteiden ja öljyjen määriä koneessa ja automatisoivat työkoneen toistoliikkeitä. Anturit lisäävät koneiden tuottavuutta ja ehkäisevät onnettomuuksia. Asiakkaitamme ovat muun muassa maa- ja metsätalouskoneiden, maanrakennuskoneiden, nostureiden ja muiden liikkuvien työkoneiden valmistajat Suomessa. Työkoneiden varaosa-anturit lähetetään nopealla aikataululla varastoltamme Vantaalta.

Lue lisää

Hydraulisylinterien anturit mittaavat sylinterien liikettä. Anturien avulla työkoneen hallittavuus ja tuottavuus lisääntyy esimerkiksi tekemällä automaattisia toistoliikkeitä. Koneen  vikaantumisherkkyys ja kunnossapitoaika pienenevät säätämällä koneen tekemät liikkeet oikein ja tarkasti.
Hydraulisylinteriantureiden valmistaja: Temposonics

Inkrementti- ja absoluuttianturit mittaavat koneen moottorin tai pyörähdysakselin pyörimissuuntaa ja nopeutta. Mittaaminen perustuu joko magneettiseen tai optiseen tekniikkaan. Erityisesti magneettiset anturit sopivat vaativimpiinkin kohteisiin. Optisten anturien paras puoli on mittaamisen tarkkuus.
Inkrementti- ja absoluuttiantureiden valmistajat: Hengstler, Kübler

Vaijerivetoanturi on helppokäyttöinen laite hydraulisylinterin liikkeen mittaamiseen sylinterin ulkopuolelta. Se on vaihtoehto sylinterin sisällä tapahtuvaan mittaukseen. Toistoliikkeiden lisäksi sillä voidaan valvoa esimerkiksi työkoneen tallojen asentoa, jotta työkone pysyy työskennellessään turvallisesti alkuperäisessä asennossa. Jousikuormitettu, edeltä pois kelautuva vaijeri on helppo sijoittaa mitattavaan kohteeseen.
Vaijerivetoantureiden valmistaja: Kübler

Työkoneiden paineanturit mittaavat sylintereiden painetta, voimaa ja kuormaa. Anturit antavat tiedon nostettavan kuorman painosta ja toimivat näin suojatoimena, ettei kone nosta vaarallisen raskaita kuormia. Painealueet vaihtelevat välillä 0 – 10 mbar ja 0 – 6000 bar.
Paineantureiden valmistaja: BD Sensors

Kallistuskulma-anturi eli inklinometri mittaa kulmaa aina suoraan maahan nähden. Näitä antureita käytetään paljon maa- ja metsätalouskoneissa, nostureissa ja henkilönostimissa. Mittaamalla kallistusta inlinometri varmistaa, ettei laitteessa pääse syntymään vaarallisia kallistumia. Inklinometri on tarkka ja kestää hyvin tärinää ja iskuja.
Kallistuskulma-antureiden valmistaja: Kübler

Kapasitiivinen anturi sopii esimerkiksi öljyjen ja voiteluaineiden pinnanmittaukseen. Se valvoo nesteen määrää ja toimii ylitäytön estäjänä ja varoittaa aineen liian vähäisestä määrästä. Anturilla voidaan mitata nesteiden määrää kosketuksettomasti ohuen metallittoman seinämän läpi. Kapasitiivisia antureita löytyy myös ATEX-luokiteltuna.
Kapasitiivisten antureiden valmistaja: Rechner Sensors

Induktiiviset anturit valvovat koneen kääntöpuomin liikerajoja ja päätyrajan ylitystä sekä vaunun liikkeitä. Anturit sopivat myös hammaspyörien ja nokka-akseleiden nopeuden mittaamiseen. Useat mallit ovat IP67/69K -luokiteltuja ja kestävät hyvin ääriolosuhteita.
Induktiivisten antureiden valmistajat: Rechner Sensors, Wenglor


ANTURIVALIKOIMAAN

Haluatko lisätietoa antureista, hinnoista tai palveluista?

"*" näyttää pakolliset kentät

Anturin valinta ja lisäpalvelut

Oikean anturin valinta

Tunnemme asiakkaamme ja heidän olosuhteidensa asettamat erilaiset tarpeet ja tiedämme, kuinka laaja tekninen osaaminen koneiden ja tuotantolinjojen suunnittelijoilla tulee olla. Siksi Sensorolan asiantuntijat ovat usein mukana anturin valinnassa asiakkaan tuotekehitysprojektin alusta aina käyttöönottoon ja tuotantoon. Lähtötilanteessa kartoitamme asiakkaan kanssa mahdollisia mittaustapoja, periaatteita ja tarvittavia sähköisiä liitäntöjä sekä selvitämme asiakkaan todellisen tarpeen, kuten tarvittavan mittaus- tai tunnistustarkkuuden, asennustavat ja -olosuhteet. Kartoitamme ja etsimme sopivia anturityyppejä satojen antureiden joukosta ja esitämme sopivimmat vaihtoehdot kustannuksineen. Avullamme asiakas säästää aikaa ja rahaa. Päätöksen käytettävästä anturista tekee asiakas.

Häiriön selvitys

Vaikka anturi olisi kuinka laadukas, huolellisesti valittu ja asennettu, silti joskus tapahtuu ennakoimattomia asioita. Häiriön yllättäessä emme jätä asiakastamme yksin selvittämään ongelmaa. On kyse sitten toimintahäiriöistä, tuotannollisista ongelmista tai anturivioista – me autamme kunnes asiakkaan ongelma on ratkaistu. Olemme aina asiakkaamme tavoitettavissa. 

Logistiikkapalvelut

Oma kattava anturivarastomme palvelee Suomessa Vantaalla lähellä lentokenttää erittäin hyvien logistisien yhteyksien solmukohdassa, oli kyseessä toimitus Suomeen tai ulkomaille. Varastostamme löytyy kaikki käytetyimmät anturimallit; yli 1800 anturimallia. Varastoanturit toimitamme tarvittaessa todella nopeasti – useimmiten samana päivänä. Saat heti tiedon anturin toimitusajasta ja kustannuksistaTarvittaessa varastomme voi palvella asiakkaita hyvinkin yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Voimme esimerkiksi varastoida sopimuksen mukaan asiakkaan käyttämää anturityyppiä omassa varastossamme tai tehdä erilaisia kokoomatoimituksia asiakkaan pyynnöstä. Näin asiakkaamme voi itse palvella omia asiakkaitaan ripeästi ja joustavasti.