Liikkuvat työkoneet

Liikkuvat työkoneet

Edustamme maailman parhaita teollisuusantureiden valmistajia. Olemme toimittaneet antureita suomalaisen teollisuuden tarpeisiin jo 25 vuotta.

Liikkuvien työkoneiden anturit valvovat mm. kuormaa, painetta sekä nesteiden ja öljyjen määriä koneessa ja automatisoivat työkoneen toistoliikkeitä. Anturit lisäävät koneiden tuottavuutta ja ehkäisevät onnettomuuksia. Asiakkaitamme ovat muun muassa maa- ja metsätalouskoneiden, maanrakennuskoneiden, nostureiden ja muiden liikkuvien työkoneiden valmistajat Suomessa. Työkoneiden varaosa-anturit lähetetään nopealla aikataululla varastoltamme Vantaalta.

Hydraulisylinterien anturit mittaavat sylinterien liikettä. Anturien avulla työkoneen hallittavuus ja tuottavuus lisääntyy esimerkiksi tekemällä automaattisia toistoliikkeitä. Koneen  vikaantumisherkkyys ja kunnossapitoaika pienenevät säätämällä koneen tekemät liikkeet oikein ja tarkasti.

Liikkuvien työkoneiden hydraulisylinteriantureiden valmistaja: MTS Temposonics

Inkrementti- ja absoluuttianturit mittaavat koneen moottorin tai pyörähdysakselin pyörimissuuntaa ja nopeutta. Mittaaminen perustuu joko magneettiseen tai optiseen tekniikkaan. Erityisesti magneettiset anturit sopivat vaativimpiinkin kohteisiin. Optisten anturien paras puoli on mittaamisen tarkkuus.

Liikkuvien työkoneiden inkrementti-, absoluuttiantureiden valmistajat: Hengstler, Kübler

Vaijerivetoanturi on helppokäyttöinen laite hydraulisylinterin liikkeen mittaamiseen sylinterin ulkopuolelta. Se on vaihtoehto sylinterin sisällä tapahtuvaan mittaukseen. Toistoliikkeiden lisäksi sillä voidaan valvoa esimerkiksi työkoneen tallojen asentoa, jotta työkone pysyy työskennellessään turvallisesti alkuperäisessä asennossa. Jousikuormitettu, edeltä pois kelautuva vaijeri on helppo sijoittaa mitattavaan kohteeseen.

Liikkuvien työkoneiden vaijerivetoantureiden valmistaja: Kübler

Työkoneiden paineanturit mittaavat sylintereiden painetta, voimaa ja kuormaa. Anturit antavat tiedon nostettavan kuorman painosta ja toimivat näin suojatoimena, ettei kone nosta vaarallisen raskaita kuormia. Painealueet vaihtelevat välillä 0 – 10 mbar ja 0 – 6000 bar.

Liikkuvien työkoneiden paineantureiden toimittaja: BD Sensoros

Kallistuskulma-anturi mittaa kulmaa aina suoraan maahan nähden. Näitä antureita käytetään paljon maa- ja metsätalouskoneissa, nostureissa ja henkilönostimissa. Mittaamalla kallistusta ne varmistavat, ettei laitteessa pääse syntymään vaarallisia kallistumia. Kallistuskulma-anturi on tarkka ja kestää hyvin tärinää ja iskuja.

Liikkuvien työkoneiden kallistuskulma-antureiden valmistaja: Kübler

Kapasitiivinen anturi sopii esimerkiksi öljyjen ja voiteluaineiden pinnanmittaukseen. Se valvoo nesteen määrää ja toimii ylitäytön estäjänä ja varoittaa aineen liian vähäisestä määrästä. Anturilla voidaan mitata nesteiden määrää kosketuksettomasti ohuen metallittoman seinämän läpi. Kapasitiivisia antureita löytyy myös ATEX-luokiteltuna.

Liikkuvien työkoneiden kapasitiivisten antureiden valmistaja: Rechner

Induktiiviset anturit valvovat koneen kääntöpuomin liikerajoja ja päätyrajan ylitystä sekä vaunun liikkeitä. Anturit sopivat myös hammaspyörien ja nokka-akseleiden nopeuden mittaamiseen.Useat mallit ovat IP67/69K -luokiteltuja ja kestävät hyvin ääriolosuhteita.

Liikkuvien työkoneiden Induktiivisten antureiden valmistajat: Rechner, Wenglor


Haluatko lisätietoa antureista, hinnoista tai palveluista?

Anturin valinta ja lisäpalvelut

Oikean anturin valinta

Tunnemme koneautomaation, prosessiteollisuuden ja työkoneiden olosuhteet ja antureille asetetut erityisvaatimukset. Kun tarvitset uutta anturia, kartoitamme ensin mitä anturin tulisi mitata: painetta, liikettä, etäisyyttä, nopeutta, virtausta, kallistuskulmaa tai jotakin muuta. Selvitämme halutun mittaustarkkuuden, ympäristön häiriötekijät ja olosuhteet sekä tiedon signaalien ulostuloista ennen valintaa. Tarvittaessa testaamme paikan päällä eri anturivaihtoehtoja, jotta löydämme juuri sopivan anturin kohteeseen.

Anturin vianselvitys

Toimintahäiriön yllättäessä käymme läpi anturin tarpeessa olevat laitteet ja toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Kun häiriön syy on selvillä, teemme asiakkaallemme selkeän kustannus- ja aikatauluarvion, josta selviää kuinka paljon anturin korjaaminen maksaa ja miten kauan korjaus kestää. Toimintahäiriön sattuessa saat meihin yhteyden sähköpostilla ympäri vuorokauden.

Varaosapalvelu

Jos anturi rikkoontuu, saat meihin yhteyden sähköpostilla ympäri vuorokauden. Saat heti tietää, kuinka kauan uuden anturin toimitus kestää. Varastollamme Vantaalla ovat kaikki käytetyimmät anturimallit; yli 1800 anturimallia. Varastoanturit toimitamme todella nopeasti – usein jopa samana päivänä.