Koneautomaatio

Koneautomaatio

Edustamme maailman parhaita teollisuusantureiden valmistajia. Olemme toimittaneet antureita suomalaisen teollisuuden tarpeisiin jo 25 vuotta.

KoKoneautomaation anturit pitää sisällään kaikenlaisen mekaanisen liikkeen- ja aseman mittauksen sekä liikkuvien kappaleiden havaitsemisen ja tunnistamisen. Lisäksi voidaan tehdä erilaisia koneen ympäristöön sekä turvallisuuteen liittyvää havainnointia sekä tunnistusta. Koneautomaation anturit ovat erilaisia antureita yksinkertaisista rajakytkimistä konenäkökameroihin ja niihin liittyviin monimutkaisiin ohjaustekniikoihin asti. Asiakkaitamme koneautomaation alalla ovat erilaisia tuotantolaitteita valmistavat koneenrakentajat, jotka toimivat kaikentyyppisillä teollisuuden sektoreilla aina terästeollisuudesta logistiikka-alaan ja puu- ja paperiteollisuudesta elintarviketeollisuuteen. Palvelemme koneautomaation anturitarpeissa eri teollisuuden aloja ympäri Suomen.

Magnetostriktiivinen lineaarianturi

Magnetostriktiiviset lineaarianturit mittaavat kosketuksettomasti kohdemagneetin avulla lineaariliikettä erityyppisissä sovelluksissa. Yksi yleisimmistä sovelluksista anturityypille on hydraulisylinterin männän aseman mittaus asentamalla anturi suoraan sylinterin sisään osittain tai kokonaan. Anturi toimii tällöin usein hydrauliikkaservon takaisinkytkentänä.  Toinen yleinen sovellus on erilaisten johteilla kulkevien kelkkojen tai teräasemien asemanmittaus, tällöin käytetään useimmiten profiilianturia. Yhdellä anturilla voidaan lukea jopa 30 asemaa. Lisäksi näille antureille löytyy lukemattomia erilaisia sovelluskohteita kaikenlaisilta teollisuuden aloilta. Usein yhteistä sovelluksille on anturilta vaadittava korkea luotettavuus, yksinkertainen mekaniikka ja kohtalaisen suuri vaadittava tarkkuus sekä mittauksen dynamiikka. Siksi MTS Temposonicsia käytetään usein mm. terästeollisuudessa, saha- ja vanerikoneissa sekä paperiteollisuudessa. Anturi on myös hinta-laatusuhteeltaan erinomainen sekä asennusteknisesti yksinkertainen, joten se on suosittu myös logistiikka- ja pakkausteollisuudessa.

Koneautomaation lineaariliike- ja etäisyysantureiden valmistaja: MTS Sensors

Magneettinen lineaarianturi

Magneettinen nauha-anturi soveltuu mm. lineaarimoottorin liikkeen mittaamiseen.Magneettinauha-anturi on helppo asentaa ja vie vähän tilaa.

Koneautomaation nauha-antureiden valmistaja: Kübler

Vaijerivetoanturi

Vaijerivetoantureita käytetään lineaariliikkeen mittaamiseen mm. varastoautomaateissa

Jousikuormitettu, edeltä pois kelautuva vaijeri on helppo sijoittaa kohteeseen.

Koneautomaation vaijerivetoantureiden valmistajat: Kübler ja TE Connection

Etäisyyttä mittaava laseranturi

Kosketukseton etäisyyden mittaus on tarpeen kohteissa, joihin on vaikea päästä käsiksi esimerkiksi ahtauden, korkean lämpötilan tai säteilyn vuoksi. Antureiden mitta-alue kattaa muutamasta millimetristä jopa kolmeen kilometriin. Pitkän matkan laserantureita käytetään esimerkiksi logistiikkateollisuudessa kiskoilla kulkevien yksikköjen asemanmittauksessa sisällä ja ulkona. Lyhyen matkan laserantureita käytetään mm. absoluuttisena mittauksena laadunvarmistuksessa ja erittäin tarkassa kosketuksettomassa paikotuksessa.

Koneautomaation laserantureiden valmistajat: Wenglor, Jenoptik

Hissikorin paikoitusanturi

Hissikorin paikoitusanturi mittaa hissikorin sijaintitiedot 1 mm resoluutiolla ja 5 m/s nopeudessa ilman pienintäkään epävarmuutta. Anturi on saatavilla SIL3 -sertifioituna aseman mittaukseen.  Erillisiä lisätarvikkeita kuten magneettikytkimiä ei tarvita, joten asennus ja käyttöönotto tapahtuvat nopeasti.

Koneautomaation hissin paikoitusantureiden valmistaja: Kübler

Absoluuttianturi

Pyörivää liikettä mittaavia absoluuttiantureita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan luotettavaa, jatkuvaa paikkatietoa, sillä ne kertovat heti koneen käynnistyessä anturin akselikulman sekä tarvittaessa akselin pyörähtämän kierroslukumäärän. Mitattava asema tiedetään aina absoluuttisesti eikä välttämättä tarvita erillisiä rajakytkimiä. Monikierros absoluuttianturi laskee kierrosmäärän myös sähköttömänä. Niitä käytetään paljon aseman- ja kulmanmittaukseen esimerkiksi paperikoneissa, sahoissa ja kuljetinlaitteissa. Yhteistä sovelluksille on, että liike tapahtuu pyörittämällä.

Koneautomaation absoluuttiantureiden valmistajat: Kübler ja Hengstler

Pulssianturi

Pulssiantureita käytetään mittaamaan akselin kiertoliikettä tai esimerkiksi moottorin pyörimistä kuljetinlinjoissa. Pulssianturin voi saada myös valmiiksi ohjelmoituna haluttuun pulssifrekvensiiin, jolloin anturin saa heti käyttöön ilman käyttöönottovalmisteluja.

Koneautomaation pulssiantureiden valmistajat: Henstler, Hoehner

Magneettinen rengasanturi

Magneettisella rengasanturilla voi mitata etäisyyttä erittäin tarkasti, reaaliaikaisesti ja kosketuksettomasti. Lisäksi rengasanturi on immuuni lialle, tärinälle ja anturin ja mittarenkaan etäisyyden vaihteluille. Niitä käytetään esimerkiksi indeksipöydissä

Koneautomaation rengasantureiden valmistaja: Kübler

Valokennot

Valokennot ovat optisia antureita, jotka tunnistavat annettujen määritysten erilaisia kohteita. Valokennoanturit tunnistavat mm. eri värejä, kiiltäviä pintoja, kontrasteja, etäisyyksiä, kokoja, muotoja, paksuutta, läpinäkyvyyttä ja kappalemääriä. Anturit toimivat punavalolla, infrapunavalolla tai laservalolla.

Kohteeseen valitaan sopiva valokenno tunnistettavasta kohteesta riippuen: polarisoitu peilivalokenno, taustarajattu kohteesta tunnistava valokenno, diffuusiovalokenno, lähetin-vastaanotinpari, kuituvalokenno, luminenssianturi, läpinäkyvän materiaalin tunnistusanturi tai haarukka-anturi.

Koneautomaation valokennojen valmistaja: Wenglor

Suurtehovalokennot on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, joissa lastut, puru, pöly, kura, öljy tai höyry asettavat rajoitteita tavallisille valokennoille. Niitä käytetään mm. autopesukoneissa, sahoilla, siiloissa ja ulkotilojen porteissa.

Koneautomaation: suurtehovalokennojen valmistaja: Pantron

Valoverhot

Mittaavat valoverhot toimivat lähetin/vastaanotin -periaatteella, jossa valonsäteiden lähetin- ja vastaanotinyksiköt on rakennettu erillisiin koteloihin. Binäärinen lähtö kytkeytyy ja analogialähtö antaa vastaavan jännite- tai virtaviestin riippuen poikki olevien valonsäteiden lukumäärästä ja siitä, mitkä ennalta määritellyt valonsäteet ovat poikki. Mittaavat ja kytkevät valoverhot mm. mittaavat paketin korkeutta ja leveyttä tuotantolinjoilla, laskevat erilaisten osien lukumääriä, seuraavat paperirullan tai metallilevyn reunan leveyttä, valvovat autojen kulkua porteissa ja oviaukoissa sekä suorittavat Poka Yoke -laadunvalvontaa

Koneautomaation valoverhojen valmistaja: Wenglor ja DUOmetric

Turvavaloverhot ja -kennot estävät onnettomuuksia vaarallisissa olosuhteissa. Turvavaloverhot esimerkiksi suojaavat sormia ja käsiä vaarallisissa kohteissa kuten pakkauskoneissa, puunjalostuslaitteissa ja kokoonpanojärjestelmissä ja estävät ihmisten pääsyn vaarallisille alueille.

Koneautomaation turvavaloverhojen valmistaja: Wenglor

Ultraäänianturit

Ultraäänianturi läpäisee ilman epäpuhtauden, kuten pölyn, ja tunnistaa miltei minkä tahansa pinnan riippumatta materiaalista, väristä ja tunnistettavan pinnan rakenteesta. Ultraäänianturi toimii pölyssä, liassa, sumussa ja kirkkaassa valossa, ja tunnistusalue voi vaihdella muutamasta millistä aina 6 metriin asti. Ultraääniantureita käytetään esimerkiksi kappaletavaran tunnistukseen haastavissa olosuhteissa. *Käyttökohde-esimerkki*

Koneautomaation ultraääniantureiden valmistajat: Wenglor ja SNT Sensortecnik

Kapasitiiviset anturit

Kapasitiivinen kytkevä anturi sopii kohteisiin, jossa pitää tunnistaa luotettavasti metallia, puuta, muovia, jauhoja, pellettejä, liimoja tai nesteitä. Mittaus perustuu kappaleen dieletrisyyden tunnistamiseen, mitä suurempi aineen arvo on, sitä kauempaa se pystytään tunnistamaan. Kapasitiivinen etäisyysanturi puolestaan sopii vaikeasti mitattavien kappaleiden etäisyyden mittaamiseen……

Koneautomaation kapasitiivisten antureiden valmistaja: Rechner Sensors

Induktiiviset anturit

Induktiiviset anturit tunnistavat erilaisia metalleja kuten rautaa, alumiinia, terästä, tai pronssa sekä muita hyvin sähköä johtavia materiaaleja. Induktiivinen anturi valitaan käyttötarkoituksen mukaan kestämään esimerkiksi äärimmäistä kuumuutta tai kylmyyttä, likaa, kosteutta, sähkökenttiä tai kemikaaleja.

Induktiivisia antureita käytetään mm. päätyrajan valvontaan, materiaalin seurantaan “Käyttökohde-esimerkki”

Koneautomaation induktiivisten antureiden valmistajat: Rechner Sensors, Kübler

Konenäköanturit

Konenäköanturit soveltuvat hyvin tuotteiden tarkastamiseen ja laskentaan.  Konenäköantureissa on edistyksellinen tunnistus-, koodinluku- ja tarkistuskyky ja niitä voidaan käyttää mm. muodon hakuun, värin tunnistukseen, OCR, koodinlukuun ja tarkistukseen.

Koneautomaation konenäköantureiden valmistaja: Wenglor

2D/3D- anturit

2D/3D-profiilianturin lasersädeviiva mittaa tarkan ja linearisoidun korkeusprofiilin kohteesta. Profiiliantureita käytetään mm. metallien, kuin orgaanisien ja puoliläpikuultavien aineiden mittaukseen missä “Käyttökohde-esimerkki”

Koneautomaation2D/3D- antureiden valmistaja: Wenglor

Viivakoodinlukijat

1D/2D- ja viivakoodinlukijat käyttävät erilaista valonlähdettä kullekin koodille. Valo heijastuu luettavasta koodista lukijaan, joka tunnistaa koodissa olevat kontrastierot. Kuva prosessoidaan sähköisesti ja koodataan numeeriseen muotoon.

Koneautomaation viivakoodin lukijoiden valmistaja: Wenglor

Liukurenkaat

Liukurenkaita käytetään voiman ja sähköisten datasignaalien siirtämiseen yli 360 astetta vapaasti pyörivään mekaaniseen laitteeseen, esimerkiksi tuotantolinjoilla, nostureissa ja pelastusajoneuvoissa. Liukurengas voi siirtää datan lisäksi rinnakkain myös nesteitä ja kaasuja.
Koneautomaation liukurenkaiden valmistaja: Kübler

Väylämoduulit

Väylämoduulien avulla anturitieto siirtyy reaaliaikaisesti suoraan ohjainlaitteelle. Kommunikointi on molemminsuuntaista, nopeaa ja virheetöntä. Väylämoduuli mahdollistaa anturien liitettämisen reaaliaikaisiin Ethernet- ja Power over Ethernet (PoE)

-väyläratkaisuihin. Väylämoduuleita on saatavana PROFINET, EtherCAT ja EtherNet/IP™

-tiedonsiirtoprotokolliin.

Koneautomaation väylämoduulien valmistaja: Wenglor


Haluatko lisätietoa antureista, hinnoista tai palveluista?

Anturin valinta ja lisäpalvelut

Oikean anturin valinta

Tunnemme koneautomaation, prosessiteollisuuden ja työkoneiden olosuhteet ja antureille asetetut erityisvaatimukset. Kun tarvitset uutta anturia, kartoitamme ensin mitä anturin tulisi mitata: painetta, liikettä, etäisyyttä, nopeutta, virtausta, kallistuskulmaa tai jotakin muuta. Selvitämme halutun mittaustarkkuuden, ympäristön häiriötekijät ja olosuhteet sekä tiedon signaalien ulostuloista ennen valintaa. Tarvittaessa testaamme paikan päällä eri anturivaihtoehtoja, jotta löydämme juuri sopivan anturin kohteeseen.

Anturin vianselvitys

Toimintahäiriön yllättäessä käymme läpi anturin tarpeessa olevat laitteet ja toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Kun häiriön syy on selvillä, teemme asiakkaallemme selkeän kustannus- ja aikatauluarvion, josta selviää kuinka paljon anturin korjaaminen maksaa ja miten kauan korjaus kestää. Toimintahäiriön sattuessa saat meihin yhteyden sähköpostilla ympäri vuorokauden.

Varaosapalvelu

Jos anturi rikkoontuu, saat meihin yhteyden sähköpostilla ympäri vuorokauden. Saat heti tietää, kuinka kauan uuden anturin toimitus kestää. Varastollamme Vantaalla ovat kaikki käytetyimmät anturimallit; yli 1800 anturimallia. Varastoanturit toimitamme todella nopeasti – usein jopa samana päivänä.