Koneautomaatio

Koneautomaatio

Anturit koneautomaatioon liikkeen-, aseman- ja etäisyyden mittaukseen sekä kohteiden tunnistamiseen. Autamme oikean anturin valinnassa.

Koneautomaation anturivalikoimamme sisältää ratkaisut liikkeen-, aseman- ja etäisyyden mittaukseen sekä liikkuvien kappaleiden tai kohteiden tunnistamiseen. Teollisuusantureiden laaja valikoima alkaa yksinkertaisista rajakytkimistä jatkuen konenäkökameroihin, 2D/3D-laserantureihin sekä IoT-ominaisuuksin varustettuihin väyläliityntäisiin absoluuttiantureihin asti. Käytämme antureissamme useita eri tekniikoita ja valitsemme asiakkaalle sopivan anturin ja menetelmän käyttökohteen vaatimusten mukaan.

Asiakkaamme ovat johtavia suomalaisia tuotantokoneiden rakentajia ja tuotantolaitoksia kaikilta teollisuuden aloilta ympäri Suomen. Antureitamme käytetään mm. terästeollisuudessa, puu- ja paperiteollisuudessa sekä elintarviketeollisuudessa.

Lue lisää

Magnetostriktiivinen lineaarianturi

Temposonics lineaarianturi mittaa asemaa tarkasti ja kosketuksettomasti kohteeseen kiinnitetyn kestomagneetin avulla. Yksi tyypillisimmistä sovelluksista on hydraulisylinterin männän aseman mittaus, asentamalla anturi suoraan hydraulisylinterin sisään.

Toinen yleinen lineaarianturisovellus on erilaisten johteilla kulkevien kelkkojen tai teräasemien paikan mittaus. Anturi mitta aseman suoraan kohteesta ilman mekaanisia välyksiä. Yhdellä anturilla voidaan lukea jopa 30 asemaa.

Temposonics on yleisesti käytössä teräs- ja paperiteollisuudessa sekä saha- ja vanerikoneissa, joissa sen mittausdynamiikka ja kestävyys ovat merkittävä etu. Erinomainen hinta-laatusuhde ja asennuksen yksinkertaisuus tekevät siitä suositun myös monissa muissa sovelluksissa.
Lineaariliike- ja etäisyysantureiden valmistaja: Temposonics

Magneettinen lineaarianturi

Magneettinen nauha-anturi soveltuu mm. lineaarimoottorin liikkeen mittaamiseen. Magneettinauha-anturi on helppo asentaa ja vie vähän tilaa.
Nauha-antureiden valmistaja: Kübler

Vaijerivetoanturi

Vaijerivetoantureita käytetään lineaariliikkeen mittaamiseen mm. varastoautomaateissa

Jousikuormitettu, edeltä pois kelautuva vaijeri on helppo sijoittaa kohteeseen.
Vaijerivetoantureiden valmistajat: Kübler ja TE Connectivity

Etäisyyttä mittaava laseranturi

Kosketukseton etäisyyden mittaus on tarpeen kohteissa, joihin on vaikea päästä käsiksi esimerkiksi ahtauden, korkean lämpötilan tai säteilyn vuoksi. Antureiden mitta-alue kattaa muutamasta millimetristä jopa kolmeen kilometriin. Pitkän matkan laserantureita käytetään esimerkiksi logistiikkateollisuudessa kiskoilla kulkevien yksikköjen asemanmittauksessa sisällä ja ulkona. Lyhyen matkan laserantureita käytetään mm. absoluuttisena mittauksena laadunvarmistuksessa ja erittäin tarkassa kosketuksettomassa paikotuksessa.
Laserantureiden valmistajat: Wenglor, Jenoptik

Hissikorin paikoitusanturi

Hissikorin paikoitusanturi mittaa hissikorin sijaintitiedot 1 mm resoluutiolla ja 5 m/s nopeudessa ilman pienintäkään epävarmuutta. Anturi on saatavilla SIL3 -sertifioituna aseman mittaukseen.  Erillisiä lisätarvikkeita kuten magneettikytkimiä ei tarvita, joten asennus ja käyttöönotto tapahtuvat nopeasti.
Hissin paikoitusantureiden valmistaja: Kübler

Absoluuttianturi

Pyörivää liikettä mittaavia absoluuttiantureita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan luotettavaa, jatkuvaa paikkatietoa, sillä ne kertovat heti koneen käynnistyessä anturin akselikulman sekä tarvittaessa akselin pyörähtämän kierroslukumäärän. Mitattava asema tiedetään aina absoluuttisesti eikä välttämättä tarvita erillisiä rajakytkimiä. Monikierros absoluuttianturi laskee kierrosmäärän myös sähköttömänä. Niitä käytetään paljon aseman- ja kulmanmittaukseen esimerkiksi paperikoneissa, sahoissa ja kuljetinlaitteissa. Yhteistä sovelluksille on, että liike tapahtuu pyörittämällä.
Absoluuttiantureiden valmistajat: Kübler ja Hengstler

Pulssianturi

Pulssiantureita käytetään mittaamaan akselin kiertoliikettä tai esimerkiksi moottorin pyörimistä kuljetinlinjoissa. Pulssianturin voi saada myös valmiiksi ohjelmoituna haluttuun pulssilukuun, jolloin anturin saa heti käyttöön ilman käyttöönottovalmisteluja.
Pulssiantureiden valmistajat: Hengstler, Hohner, Kübler

Magneettinen rengasanturi

Magneettisella rengasanturilla voi mitata etäisyyttä erittäin tarkasti, reaaliaikaisesti ja kosketuksettomasti. Lisäksi rengasanturi on immuuni lialle, tärinälle ja anturin ja mittarenkaan etäisyyden vaihteluille. Niitä käytetään esimerkiksi indeksipöydissä.
Rengasantureiden valmistaja: Kübler

Valokennot

Valokennot ovat optisia antureita, jotka tunnistavat annettujen määritysten erilaisia kohteita. Valokennoanturit tunnistavat mm. eri värejä, kiiltäviä pintoja, kontrasteja, etäisyyksiä, kokoja, muotoja, paksuutta, läpinäkyvyyttä ja kappalemääriä. Anturit toimivat punavalolla, infrapunavalolla tai laservalolla.

Kohteeseen valitaan sopiva valokennoanturi tunnistettavasta kohteesta riippuen: polarisoitu peilivalokenno, taustarajattu kohteesta tunnistava valokenno, diffuusiovalokenno, lähetin-vastaanotinpari, kuituvalokenno, luminenssianturi, läpinäkyvän materiaalin tunnistusanturi tai haarukka-anturi.
Valokennoantureiden valmistaja: Wenglor

Suurtehovalokennot on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, joissa lastut, puru, pöly, kura, öljy tai höyry asettavat rajoitteita tavallisille valokennoille. Suurrtehovalokennoja käytetään mm. autopesukoneissa, sahoilla, siiloissa ja ulkotilojen porteissa.
Koneautomaation: suurtehovalokennojen valmistaja: Pantron

Valoverhot

Mittaavat valoverhot toimivat lähetin/vastaanotin -periaatteella, jossa valonsäteiden lähetin- ja vastaanotinyksiköt on rakennettu erillisiin koteloihin. Binäärinen lähtö kytkeytyy ja analoginen lähtö antaa vastaavan jännite- tai virtaviestin riippuen poikki olevien valonsäteiden lukumäärästä ja siitä, mitkä ennalta määritellyt valonsäteet ovat poikki. Mittaavat ja kytkevät valoverhot mm. mittaavat paketin korkeutta ja leveyttä tuotantolinjoilla, laskevat erilaisten osien lukumääriä, seuraavat paperirullan tai metallilevyn reunan leveyttä, valvovat autojen kulkua porteissa ja oviaukoissa sekä suorittavat Poka Yoke -laadunvalvontaa
Valoverhojen valmistajat: Wenglor ja DUOmetric

Turvavaloverhot ja -kennot estävät onnettomuuksia vaarallisissa olosuhteissa. Turvavaloverhot esimerkiksi suojaavat sormia ja käsiä vaarallisissa kohteissa kuten pakkauskoneissa, puunjalostuslaitteissa ja kokoonpanojärjestelmissä ja estävät ihmisten pääsyn vaarallisille alueille.
Turvavaloverhojen valmistaja: Wenglor

Ultraäänianturit

Ultraäänianturi läpäisee ilman epäpuhtauden, kuten pölyn, ja tunnistaa miltei minkä tahansa pinnan riippumatta materiaalista, väristä ja tunnistettavan pinnan rakenteesta. Ultraäänianturi toimii pölyssä, liassa, sumussa ja kirkkaassa valossa, ja tunnistusalue voi vaihdella muutamasta millistä aina 6 metriin asti. Ultraääniantureita käytetään esimerkiksi kappaletavaran tunnistukseen haastavissa olosuhteissa.
Ultraääniantureiden valmistajat: Wenglor ja SNT Sensortechnik

Kapasitiiviset anturit

Kapasitiivinen kytkevä anturi sopii kohteisiin, jossa pitää tunnistaa luotettavasti metallia, puuta, muovia, jauhoja, pellettejä, liimoja tai nesteitä. Mittaus perustuu kappaleen dieletrisyyden tunnistamiseen, mitä suurempi aineen arvo on, sitä kauempaa se pystytään tunnistamaan. Kapasitiivinen etäisyysanturi puolestaan sopii vaikeasti mitattavien kappaleiden etäisyyden mittaamiseen.
Kapasitiivisten antureiden valmistaja: Rechner Sensors

Induktiiviset anturit

Induktiiviset anturit tunnistavat erilaisia metalleja kuten rautaa, alumiinia, terästä, tai pronssa sekä muita hyvin sähköä johtavia materiaaleja. Induktiivinen anturi valitaan käyttötarkoituksen mukaan kestämään esimerkiksi äärimmäistä kuumuutta tai kylmyyttä, likaa, kosteutta, sähkökenttiä tai kemikaaleja.

Induktiivisia antureita käytetään mm. päätyrajan valvontaan ja materiaalin seurantaan.
Induktiivisten antureiden valmistajat: Rechner Sensors, Kübler

Konenäköanturit

Konenäköanturit soveltuvat hyvin tuotteiden tarkastamiseen ja laskentaan.  Konenäköantureissa on edistyksellinen tunnistus-, koodinluku- ja tarkistuskyky ja niitä voidaan käyttää mm. muodon hakuun, värin tunnistukseen, OCR, koodinlukuun ja tarkistukseen.
Konenäköantureiden valmistaja: Wenglor

2D/3D- anturit

2D/3D-profiilianturin lasersädeviiva mittaa tarkan ja linearisoidun korkeusprofiilin kohteesta. Profiiliantureita käytetään mm. metallien sekä orgaanisien ja puoliläpikuultavien aineiden mittaukseen.
2D/3D- antureiden valmistaja: Wenglor

Viivakoodinlukijat

1D/2D- ja viivakoodinlukijat käyttävät erilaista valonlähdettä kullekin koodille. Valo heijastuu luettavasta koodista lukijaan, joka tunnistaa koodissa olevat kontrastierot. Kuva prosessoidaan sähköisesti ja koodataan numeeriseen muotoon.
Viivakoodinlukijoiden valmistaja: Wenglor

Liukurenkaat

Liukurenkaita käytetään voiman ja sähköisten datasignaalien siirtämiseen yli 360 astetta vapaasti pyörivään mekaaniseen laitteeseen, esimerkiksi tuotantolinjoilla, nostureissa ja pelastusajoneuvoissa. Liukurengas voi siirtää datan lisäksi rinnakkain myös nesteitä ja kaasuja.
Liukurenkaiden valmistaja: Kübler

Väylämoduulit

Väylämoduulien avulla anturitieto siirtyy reaaliaikaisesti suoraan ohjainlaitteelle. Kommunikointi on molemminsuuntaista, nopeaa ja virheetöntä. Väylämoduuli mahdollistaa anturien liitettämisen reaaliaikaisiin Ethernet- ja Power over Ethernet (PoE)

-väyläratkaisuihin. Väylämoduuleita on saatavana PROFINET, EtherCAT ja EtherNet/IP™

-tiedonsiirtoprotokolliin.
Väylämoduulien valmistaja: Wenglor


ANTURIVALIKOIMAAN

Haluatko lisätietoa antureista, hinnoista tai palveluista?

"*" näyttää pakolliset kentät

Anturin valinta ja lisäpalvelut

Oikean anturin valinta

Tunnemme asiakkaamme ja heidän olosuhteidensa asettamat erilaiset tarpeet ja tiedämme, kuinka laaja tekninen osaaminen koneiden ja tuotantolinjojen suunnittelijoilla tulee olla. Siksi Sensorolan asiantuntijat ovat usein mukana anturin valinnassa asiakkaan tuotekehitysprojektin alusta aina käyttöönottoon ja tuotantoon. Lähtötilanteessa kartoitamme asiakkaan kanssa mahdollisia mittaustapoja, periaatteita ja tarvittavia sähköisiä liitäntöjä sekä selvitämme asiakkaan todellisen tarpeen, kuten tarvittavan mittaus- tai tunnistustarkkuuden, asennustavat ja -olosuhteet. Kartoitamme ja etsimme sopivia anturityyppejä satojen antureiden joukosta ja esitämme sopivimmat vaihtoehdot kustannuksineen. Avullamme asiakas säästää aikaa ja rahaa. Päätöksen käytettävästä anturista tekee asiakas.

Häiriön selvitys

Vaikka anturi olisi kuinka laadukas, huolellisesti valittu ja asennettu, silti joskus tapahtuu ennakoimattomia asioita. Häiriön yllättäessä emme jätä asiakastamme yksin selvittämään ongelmaa. On kyse sitten toimintahäiriöistä, tuotannollisista ongelmista tai anturivioista – me autamme kunnes asiakkaan ongelma on ratkaistu. Olemme aina asiakkaamme tavoitettavissa. 

Logistiikkapalvelut

Oma kattava anturivarastomme palvelee Suomessa Vantaalla lähellä lentokenttää erittäin hyvien logistisien yhteyksien solmukohdassa, oli kyseessä toimitus Suomeen tai ulkomaille. Varastostamme löytyy kaikki käytetyimmät anturimallit; yli 1800 anturimallia. Varastoanturit toimitamme tarvittaessa todella nopeasti – useimmiten samana päivänä. Saat heti tiedon anturin toimitusajasta ja kustannuksistaTarvittaessa varastomme voi palvella asiakkaita hyvinkin yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Voimme esimerkiksi varastoida sopimuksen mukaan asiakkaan käyttämää anturityyppiä omassa varastossamme tai tehdä erilaisia kokoomatoimituksia asiakkaan pyynnöstä. Näin asiakkaamme voi itse palvella omia asiakkaitaan ripeästi ja joustavasti.