BD Sensors

BE SENSORS: PAINEENMITTAUKSEN AMMATTILAINEN

BD Sensors on keskittynyt elektroniseen paineenmittaukseen ja on alansa huippuosaaja, joka valmistaa paineenmittauslaitteita lähes kaikkiin sovelluksiin aina tyhjömittauksista alueille 0,1 mbar...6000 bar.

Kaikki neljä nykyaikaisessa paineenmittauksessa käytettävää anturielementtiä kuuluvat valmistusohjelmaan ja BD Sensors on yksi niitä harvoja valmistajia, jotka voivat joustavasti  ja edullisesti  täyttää vaativimmatkin paineenmittaustarpeenne.

Painekytkin

Näytöllisistä BD Sensors pintakytkimistä saat jopa 4 kytkevää lähtöä. Anturia voi käyttää painelähettimenä, -kytkimenä ja näyttönä.

Kysy lisää antureista tai tee tilaus, puh. 0207 289 900 tai asiantuntija@sensorola.fi.

BD Sensors

Elintarviketeollisuus

paineanturit hygieenisiin kohteisiin

Energiateollisuus

paineanturit

Kemian- ja petrokemianteollisuus

paineanturit, jotka kestävät myös aggressiivisia aineita

Koneenrakennus

paineanturit vaativiin kohteisiin

Laiva- ja meriteollisuus

Offshore-paineanturit hyväksynnöillä

Öljy- ja kaasuteollisuus

paineanturit myös räjähdysalttiisiin tiloihin

Painekytkin

Näytöllisistä BD Sensors pintakytkimistä saat jopa 4 kytkevää lähtöä. Anturia voi käyttää painelähettimenä, -kytkimenä ja näyttönä.

Painelähetin 17.620G

työkoneisiin ja teollisuuteen

Ympäristöteknologia

paineanturit vaativiin kohteisiin

Digitaaliset väylät

DCT 533, DCT 532, DCT 531, DS 300

BD Sensors

Elintarviketeollisuus

Elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuus on tarkasti säännöstelty kansainvälisillä määräyksillä ja direktiiveillä. BD Sensors on jo pitkään ollut kehityksen edelläkävijä hygieenisten antureiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Anturit valmistetaan noudattaen EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) ja 3-A  (3-A Sanitary Standards Inc.) antamia määräyksiä ja ohjeita.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Energiateollisuus

Tehokkuus, tarkkuus, kestävyys ja vakaus tulevat entistä tärkeämmiksi asioiksi sekä perinteisten että uusiutuvien energiamuotojen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. BD Sensorsin paineenmittausanturit ja -lähettimet on suunniteltu ja valmistettu täyttämään juuri nämä vaatimukset.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Kemian- ja petrokemianteollisuus

BD Sensorin anturit tarjoavat tälle teollisuudenalalle erityisen tarkkoja ja luotettavia sekä aggressiivisia aineita sietäviä ja laajalle lämpötilaalueelle soveltuvia antureita ja lähettimiä.

Yhdistämällä erilaisia runkomateriaaleja sopivaan pinnoitteeseen saadaan sopivia antureita merivedelle, eri kemianyhdisteille ja esimerkiksi vedylle.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Koneenrakennus

Koneensuunnittelu ja -rakennus edellyttää usein monimutkaisia teknisiä ratkaisuja, jotta paras toiminnallinen tulos saataisiin aikaiseksi. BD Sensorsin anturit sovitetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti joko räätälöidysti tai jo olemassa olevilla tuotteilla.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Laiva- ja meriteollisuus

Laiva- ja meriteollisuus asettaa kovia vaatimuksia käytettävien komponenttien laadulle, kestävyydelle ja luotettavuudelle. BD Sensors toimittaa antureita, joilla on DNV- ja GL-laivaluokitustodistukset.
Optimoidulla laaduntarkkailulla ja uusimmilla valmistusmenetelmillä tuotteet, kuten DMK 456, DMP 457 ja LMK 458, täyttävät vaativimpienkin ”Marine” kohteiden haasteet.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Öljy- ja kaasuteollisuus

Laatu ja luotettavuus ovat elintärkeitä ominaisuuksia tällä teollisuuden alalla. BD Sensors on kehittänyt mittausantureita ottaen huomioon erityisvaatimukset, joita tämän sektorin käyttöolosuhteet edellyttävät. Tarvittavat hyväksynnät (Ex, SIL jne.) on otettava huomioon öljy- ja kaasuteollisuuden antureiden valmistuksessa ja toimituksessa.

 

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Painekytkin

Näytöllisistä BD Sensors pintakytkimistä saat jopa 4 kytkevää lähtöä. Anturia voi käyttää painelähettimenä, -kytkimenä ja näyttönä.
Painekytkimen toimintaa voi käyttäjä muuttaa, esim kytkentä piste ja hystereesi on muokattavissa. Lisäksi on valittavissa, viive toiminto, min/max arvon tallentaminen, näytön arvojen ja analogialähdön skaalaminen.DS200 / DS400 soveltuu erityisen hyvin älykkääksi kytkimeksi koneenrakennus ja prosessiteollisuuteen kohteisiin.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Painelähetin 17.620G

BD Sensorsin kompakti painelähetin 17.620G mittaa liikkuvan koneen nesteiden, öljyjen ja hydrauli - ja jäähdytysjärjestelmien painetta. Anturi soveltuu hyvin nostureihin, kaivinkoneisiin, maansiirtokoneisiin ja motoihin. Anturi  kestää erinomaisesti painepiikkejä, lämpötilamuutoksia ja suuria painevaihteluita sekä tärinää ja iskuja. Painelähetin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 

 

TEKNISET TIEDOT
Painealueet  1000bar asti (gauge)
Tarkkuus   ≤ ± 0,5% FS
Ulostulot     4-20mA/ 2-johdin tai 3-johdin ratiometrinen
Prosessiyhde  G ¼” DIN 3852
Tärinänkesto  20 g, 25 Hz ... 2 kHz
Iskunkestävyys   500g / 1 msec
Kotelo  SS 17-PH (1.4548)
Paineportti  316L (max 600bar) / SS 17-PH (1.4542) (max 1000bar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Ympäristöteknologia

Vesienkäsittelyssä antureiden kestävyydeltä ja luotettavuudelta vaaditaan paljon. Aggressiiviset aineet ja mekaaninen kuorma asettavat omat erityisvaatimuksensa antureiden suhteen, oli sitten kyseessä pinnanvalvonta tai putkistopaineenmittaus. BD Sensorsin paineanturit ja pinnankorkeuslähettimet on suunniteltu ja valmistettu nämä vaatimukset huomioon ottaen.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Digitaaliset väylät

DCT 533 IO-Link

IO-Link on nykyaikainen ja edullinen ratkaisu. Vaikka kyseessä ei ole varsinainen väyläratkaisu vaan tehokas, normaalia 3-johdintekniikkaa hyödyntävä "point-to-point"-protokolla, sillä voidaan saavuttaa merkittäviä etuja perinteiseen analogiseen tiedonsiirtoon verrattuna. Kyseessä on kansainvälisesti standardoitu I/O-teknologia (IEC 61131-9), jolla pyritään nopeaan antureiden ja toimilaitteiden väliseen kommunikointiin. Lisäksi IO-Link helpottaa ja nopeuttaa antureiden ohjelmointia ja seurantaa lyhentäen näin ollen käyttöönotto- ja seisonta-aikoja.

Lue lisää

DCT 532 i²C

I²C on Philipsin kehittämä sarjamuotoinen liikennöintiväylä, joka on yleistynyt erityisesti anturien sisäisenä, yksinkertaisena kommunikointiväylänä. Tämä ”master-slave”-tyyppinen protokolla mahdollistaa kommunikoinnin master-yksikön ja 127 alayksikön välillä. Väylää pitkin voidaan siirtää anturin osoitetietoja ja dataa sekä suorittaa yksinkertaista ohjelmointia.

Lue lisää

DCT 531 RS485 Modbus RTU

DCT 531 on RS485-liikennöintiin perustuva Modbus RTU -kommunikointiprotokolla. Kyseessä on avoin teollisuusprotokolla, joka soveltuu häiriöttömään tiedonsiirtoon toimilaitteen ja anturin välillä erityisesti pitkillä etäisyyksillä.

Lue lisää

DS 300

DS 300 on monipuolinen ja näytöllinen painekytkin-lähetinyhdistelmä IO-Link-ominaisuudella

Ominaisuudet:

  • painealueet: 0 ... 100 mbar, 0 ... 600 bar asti
  • valittavissa 1 tai 2 kosketintietoa (PNP tai NPN)
  • analogialähtö (valinnainen): 4 ... 20 mA tai 0 ... 10 V
  • M12-4 pin liitin
  • tarkkuus 0,35 % FSO
  • 4 -numeroinen, pyöritettävä LED-näyttö, jossa ohjelmointipainikkeet
  • parametrointi IO-Linkin V 1.1 kautta tai suoraan anturin näytöltä (VDMA)
  • tiedonsiirtonopeus 38,4 kBaud
  • useita eri prosessiyhteitä

Lue lisää

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi