Valitse vaihtoehdoista uutiskirjeen aihe-alueet. Uutiskirjeen voi perua milloin vain.

Kaikki
IO-Link_640x480

Nopeampi asennus ja joustavampi tuotanto IO-Link antureiden avulla

IO-Link on digitaalinen standardi -liitäntä, jonka ansiosta voidaan helpottaa koko tuotantolinjan automatisointia, sillä IO-Link mahdollistaa antureiden ja ohjausjärjestelmän välisen digitaalisen tiedonsiirron. IO-Link antureiden ansiosta voidaan lukea tai siirtää mittaustietoa ja diagnostiikkatietoja tai tehdä asetuksia aina kenttätasolle asti -käyttäjän on siis mahdollista saada aiempaa enemmän tietoa laitteista ja niiden toiminnasta sekä lyhentää asennukseen ja kunnossapitoon käytettävää aikaa.

Liitännällä varustetut älykkäät IO-Link anturit tekevät tuotantoprosessista läpinäkyvän ja häiriötilanteesta helposti jäljitettävän. Liitäntä mahdollistaa laitteiden etäohjauksen ja anturin asetusten vaihdon ilman tuotantokatkoksia. IO-Link- teknologia on kehitetty niin, että eri toimittajien anturit toimivat sulavasti yhdessä. Antureita voidaan lisäksi käyttää joustavasti monissa eri kohteissa, sillä ne ovat mukailtavissa kohteesta ja sovelluksesta riippuen.

IO-link anturit eivät vaadi kalliita häiriösuojattuja kaapeleita, vaan liityntä voidaan suorittaa vakio M12 4- tai 5-pinnisillä liitinkaapeleilla. Useissa tapauksissa kaapelointityö vähenee kenttäväylään verrattuna, kun kenttäväylää ei tarvitse kierrättää anturille. Yksinkertaisempi järjestelmä on myös helpompi ylläpitää. IO-linkissä kytkentä on standardisoitu, mikä vähentää mahdollisia kytkentävirheitä perinteisiin antureihin verrattuna.

Monessa tapauksessa analogia viesti voidaan korvata IO-link liitännällä, jolloin ei tarvita kalliita analogialiityntäkortteja PLC -järjestelmään. IO-Link anturille riittää yksinkertainen IO-link kortti. IO-Link antureita ei tarvitse skaalata, vaan absoluuttiset mitta-arvot voidaan lukea suoraan IO-Link -viestinnän kautta. Asetusten muutokset ovat monistettavissa IO-Link -masterin kautta: esimerkiksi resoluutio, offset ja mittaussuunta. Useimmat kytkevät IO-Link anturit toimivat kuten tavallinen anturi, jos kytkentämodulissa ei ole IO-Link toimintoa tai IO-link halutaan ottaa käyttöön myöhemmin.


IO-Link -liitännän edut suunnittelussa, asennuksessa ja käyttöönotossa

Koneenrakennus:

 • automaattinen parametrointi nopeuttaa asennusta
 • edullinen ja nopea kaapelointi
 • standardoitu kytkentä vähentää kytkentävirheitä
 • automaattinen parametrointi mahdollistaa samalle nimikkeelle enemmän käyttökohteita

Kunnossapito:

 • itse diagnostiikka mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon
 • helpottaa ja nopeuttaa vian etsintää: anturi ilmoittaa kunnostaan
 • reaaliaikainen diagnostiikka
 • automaattinen parametrointi -> helppo anturin asennus ja vaihto
 • tuotannon katkottomuus
 • parempi laadunvalvonta ja turvallisuus

Tuotanto:

 • automaattinen parametrointi mahdollistaa erilaisten tuotteiden valmistamisen samalla tuotantolinjalla
 • vähemmän ja lyhyempiä kunnossapitoon liittyviä katkoksia
 • tuotannon läpinäkyvyys ja joustavuus

Lue lisää tuotevalikoimamme IO-Link -antureista ja niiden ominaisuuksista:

BD Sensors DCT paineanturi 533 IO-Linkilla

BD Sensors painelähetin DCT533 on RST-anturi IO-Link -lähdöllä. Anturi on suunniteltu kone- ja energiateollisuuden olosuhteisiin. Anturilla voidaan mitata lähes kaikkia  ruostumattoman teräksen 1.4404 (316L)  kanssa yhteensopivia kaasuja ja nesteitä painealueella 0 … 100mbar / 0 … 400bar .

Anturin lähtönä toimii tehokas point-to-point  IO-Link IEC  61131-9.

BDSensors_paineanturi-DCT 533-640x480

MTS-Temposonics-hydraulisylinterin-anturi-EP

Temposonics lineaarianturi E-sarja IO-Linkilla

Temposonics lähes koko E-sarja on saatavilla IO-Link v 1.1 -liitännällä. Anturisarja perustuu Temposonicsin kehittämään erittäin luotettavaan, tarkkaan ja dynaamiseen magnetostriktiiviseen mittausmenetelmään. Mittauksessa magneetin asema tunnistetaan kosketuksettomasti.

Mallisarjasta löytyy anturimalleja joka lähtöön: myös hydraulisylinteriin asennettava malli.


Wenglor induktiivinen anturi IO-Linkilla

Wenglorin induktiivisen IO-Link-anturin kytkentäetäisyys on kolminkertainen verrattuna standardin mukaiseen induktiiviseen lähestymiskytkimeen. Anturissa on erilaisia IO-linkin mahdollistamia toimintoja, kuten DESINA-diagnostiikkatoiminto integroidulla Error-viestillä, LED-indikointi ja kolme aseteltavaa kytkentäetäisyyttä. IO-Link -liitäntä tekee parametrien asettelusta ja käyttöönottoosta erittäin helppoa.

Lähdön sähköisen kytkennän voi asettaa parametreilla ja PNP- tai NPN-tilaan lähdön toiminta on vapaasti valittavissa (NC), (NO) tai (NO ja NC)

Wenglor-induktiivinen-anturi-IO-Link

Wenglor-mittaava-ultraaanianturi-U1KT001

Wenglor mittaava ultraäänianturi U1KT001 IO-Linkilla

Wenglorin mittaava ultraäänianturi U1KT001 IO-Link -lähdöllä on erittäin pienikokoinen, vain 32 x 16 x 12 mm ja soveltuu siksi ultraäänimittauksiin ahtaisiin kohteisiin. Mittaava ultraäänianturi soveltuu etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen, ohjaukseen ja dimensioiden määritykseen.

Anturissa on 2 erillistä lähtöä (uusin IO-Link V1.1) ja sillä on laaja käyttölämpötila -30…+60°C. Anturissa on myös 3 LED-valoa ja mitta-alue on jopa 30…400 mm (800 mm lähetin-vastaanotin -toiminnolla).


Wenglor PNG//smart -valokennoanturi IO-Linkilla

Wenglorin edistykselliset sekä erittäin pienikokoiset PNG//smart -sarjan valokennot  IO-Link-ominaisuudella soveltuvat älykkääseen teollisuusautomaatioon. Optiset anturit toimivat laser-, puna- tai sinivalolla ja mahdollistavat niiden monipuolisen ja laajan käytön eri kohteissa.

Älykäs tiedonsiirto tapahtuu IO-Link tai wTeach2 -ohjelmiston avulla. Antureita voi käyttää myös ilman IO-link -yhteyttä. Tarvittavat asetukset on helppo tehdä ja kopioida muihin PNG//smart -antureihin. Asetusten visualisointi on yksinkertaista vapaasti saatavilla olevan wTeach2 -ohjelmiston avulla. Antureita valmistetaan erilaisilla koteloilla ja tekniikoilla erilaisiin käyttökohteisiin.

Wenglor PNG smart valokennoanturi

Haluatko lisätietoa antureista, hinnoista tai palveluista?

"*" näyttää pakolliset kentät