Teollisuus 4.0

Teollisuus 4.0

Digitalisaation aikakautena valmistavan teollisuuden kohdalla kuulee puhuttavan teollisesta internetistä ja Industrie 4.0:sta, suomeksi Teollisuus 4.0:sta. Kun tilaus- ja toimitusprosessit hoituvat nykyisin jo automaattisesti, on katse suunnattava kohti tuotannon kustannustehokkuuden parantamista.

Teollisen internetin perimmäinen ajatus on yritysten kilpailukyvyn nostaminen. Tämä onnistuu, kun tuotantolaitoksen koneiden ja laitteiden välille rakennetaan reaaliaikaista tiedonsiirtoa hyödyntävä verkko älykkäitä antureita käyttämällä. Kun valmistus-, tuotanto- ja logistiikkaketju keskustelevat keskenään, tehokkuuskin paranee.

Teollisuus 4.0:n mahdollistajaksi on kehitetty erityinen IO-Link-teknologia, joka yhdistää älykkäät anturit toisiinsa.

IO-Link

IO-Link on digitaalinen standardiliitäntä, jonka ansiosta koko tehdas voidaan digitalisoida. Se mahdollistaa antureiden ja ohjausjärjestelmän väliseen tiedonsiirron, minkä ansiosta älykkäät anturit pystyvät keräämään ja analysoimaan laitteiden välillä liikkuvaa dataa – käyttäjän on siis mahdollista saada aiempaa enemmän tietoa laitteista ja niiden toiminnasta.

Liitännällä varustetut älykkäät anturit siis yhdistävät valmistuksen ja toiminnanohjauksen keskenään, mikä tekee tuotantoprosessista läpinäkyvän ja helposti jäljitettävän. Lisäksi liitäntä mahdollistaa laitteiden etäohjauksen ja anturin asetusten vaihdon ilman tuotantokatkoksia.

IO-Link-teknologia on kehitetty niin, että eri toimittajien anturit toimivat sulavasti yhdessä. Antureita voidaan lisäksi käyttää monissa eri kohteissa, sillä ne ovat mukailtavissa kohteesta ja sovelluksesta riippuen.

Alla olevalla videolla näet tiivistetysti, mistä IO-Linkissä on kyse:

Edut

IO-Link-liitännän ehdottomiin etuihin kuuluvat läpinäkyvyys, joustavuus ja häiriöttömyys. Reaaliaikaisen tiedonsiirron ansiosta koneiden ja laitteiden mahdolliset viat voidaan havaita välittömästi ja uusi anturi vaihtaa vanhan tilalle tuotantoa pysäyttämättä. Ohjausjärjestelmän muistiin tallentuneet vanhan anturin parametrit voidaan lisäksi siirtää häiriöttä uuteen anturiin. Reaaliaikainen tiedonsiirto siis helpottaa ja nopeuttaa kunnossapitoa, pidentää laitteiden ja koneiden elinikää sekä tekee tuotannosta katkotonta.

Mitatut arvot ovat digitaalisessa muodossa jo itse anturissa, mikä parantaa tarkkuutta ja häiriöiden sietoa, sillä valvomossa ja tehtaassa voidaan samanaikaisesti nähdä samat tiedot. IO-Linkin avulla diagnostiikka paranee ja tuotantoprosessista tulee läpinäkyvä, jolloin myös laadunvalvonta ja turvallisuus paranevat. Tämä mahdollistaa muun muassa sen, että samalla tuotantolaitoksella voidaan valmistaa erilaisia tuotteita joustavasti, sillä tuotantoa on helppo seurata.

Edut asennukseen ja suunnitteluun:

  • automaattinen parametrointi helpottaa asennusta
  • helppo, nopea ja edullinen kaapelointi standardi M12-kaapeleilla
  • standardoitu kytkentätapa vähentää virheitä
  • mittaavien antureiden kanssa ei välttämättä tarvita kalliita analogialiitäntöjä tai kalliita väyläantureita

Edut loppukäyttäjälle:

  • helppo viantunnistus
  • tarvepohjainen kunnossapito (tarkat diagnostiikkatiedot)
  • helppo anturin vaihto (automaattinen uudelleenparametrointi)

Voit tutustua teknologiaan tarkemmin IO-Linkin kotisivuilla, josta löytyy myös ladattava PDF-dokumentti. Testaa myös, millä tasolla sinun yrityksesi on Teollisuus 4.0:n käyttöönotossa!