Hätäpysäytyspainike

Wenglorin hätäpysätyspainike laitteiden välittömään poiskytkentään hätätilanteissa.