Valokenno analoginen

Wenglorin analogiset valokennoanturit perustuvat kulmanmittaukseen, joten kohteen väri, muoto ja pinnan ominaisuudet eivät vaikuta mittatulokseen.  Punavalo ja infrapunavalo.