Digitaalista paineen mittausta prosessiteollisuuteen

digitaalinen paineenmittausDigitaalisten kommunikointiprotokollien käyttö on yleistä varsinkin koneautomaation sekä elintarvike- ja lääketeollisuuden ohjauksissa, mutta prosessiautomaatiossa yleisimpien mittasuureiden, lämpötilan ja paineen, mittaus toteutetaan edelleen pitkälti perinteisen analogiatekniikan avulla.

BD SENSORS on tuonut markkinoille uudenlaiset, digitaaliset DCT-sarjan painelähettimet, jotka vastaavat nykyajan vaatimuksiin. Yritys on yksi edelläkävijöistä digitaalisen paineen mittauksen saralla, jossa lisähaasteita asettavat useat erilaiset kommunikointiprotokollat ja kenttäväyläratkaisut. Koska jokaisella eri liikennöintiprotokollalla on omat erityispiirteensä, on tärkeää, että jokaiselle löytyy myös oma anturinsa.

DCT-sarjan painelähettimet tarjoavat merkittäviä etuja. Lähettimien nopea liikennöinti ja käyttöönotto sekä huoltotarpeiden ennakointi mahdollistavat kustannustehokkaan käytön. Lisäksi ne joustavat sovelluskohteesta riippuen.

DCT-sarjan painelähettimiä on saatavana kolmella eri kommunikointiprotokollalla:

  • DCT 533 IO-Link
  • DCT 532 i²C
  • DCT 531 RS485 Modbus RTU

Tutustu BD SENSORSin painelähettimiin tuotesivulla ja tai ota yhteyttä asiantuntija@sensorola.fi tai 0207 289 900.