Optinen anturi

Wenglorin laajasta valokenno-ohjelmasta löydät ratkaisun jokaiseen valokennosovellukseen. Voit valita lähetin-vastaanotinparin, polarisoidun peilivalokennon tai taustarajatun kohteesta tunnistavan valokennon useassa erilaisessa kotelokoossa asennustavan ja tarvittavan tunnistusetäisyyden mukaan. Tarvittaessa vielä tarkempaa tunnistusta lähes jokainen valokenno löytyy myös laserversiona.

 • polarisoitu peilivalokenno
 • taustarajattu kohteesta tunnistava valokenno
 • diffuusiovalokenno
 • lähetin-vastaanotinpari
 • kuituvalokenno
 • läpinäkyvän materiaalin tunnistus

Kysy lisää antureista tai tee tilaus, puh. 0207 289 900 tai asiantuntija@sensorola.fi.

Wenglor

Etäisyyttä mittaavat anturit

laserit tarkkaan tunnistukseen kohteen väristä ja muodosta riippumatta, 20mm ... 10m (peili 100m)

Turvavalokennot

vaativiin teollisuusympäristöihin

Kuituvalokennot

anturiin kytkettävä optinen muovi- tai lasikuitukaapeli

Kuidut

optiset muovi- ja lasikuitukaapelit kuituvalokennoihin

Kontrastin tunnistavat ja mittaavat anturit

heijastusanturit, joilla voidaan tunnistaa erilaisten pintojen kontrastia

Luminesenssianturit

ultraviolettivalolla toimivat anturit, jotka tunnistavat silmälle näkymättömät merkit

Värianturit

tarkkaan värintunnistukseen

Painomerkin tunnistus

anturit eriväristen painomerkkien tunnistukseen

Kiiltoanturit

matta- ja kiiltäväpintaisten materiaalien tunnistukseen

Kohteesta tunnistava anturi rullien väliin

kuljetinlinjojen ohjaukseen

Peilivalokennot

punavalo- ja lasermallit

Peilivalokennot kirkkaan lasin tunnistukseen

myös läpinäkyvien kappaleiden tunnistukseen

Haarukka-anturit

laservalolla

Väylämoduulit

reitittimet ja kytkimet; EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP

Oheistuotteet

kiinnikkeet, peilit, liittimet ja tarvikkeet

Wenglor

Etäisyyttä mittaavat anturit

Nämä anturit tunnistavat kappaleen, kun lähetetty valo heijastuu kohteesta. Kappaleen etäisyys lasketaan valon kulkuajan perusteella. Tunnistuskohta on helppo opettaa Teach-In -napilla tai johdon kautta. Lähtö kytkeytyy, kun kappale on opetetun etäisyyden sisällä. Mittaperusteesta johtuen tunnistus on tarkkaa ja riippumaton kappeleen muodosta tai väristä - myös kaukana olevat kohteet ja erittäin tummat kappaleet pystytään tunnistamaan luotettavasti. Anturissa on OLED-näyttö, joka kertoo kappaleen etäisyyden, anturin tilan ja auttaa säädössä. Säätö voidaan toteuttaa joko Teach-In -toiminnolla, ulkoisella signaalilla tai RS-232-väylän kautta. Anturin toimintoja voi lukea ja ohjata RS-232-liitynnän kautta. Myös tunnistettavan valon intensiteetin luku onnistuu väylän kautta.

Wenglorin kohteesta tunnistavia antureista saa myös Laserluokka 1 -malleja. Näissä malleissa on pienin laservoima (EN 60825-1), jolloin varoituskylttien asentaminen tiloihin, joissa työskentelee ihmisiä, on turhaa. Laserluokka 2 -antureissa on suurempi valoteho ja ne pystyvät parempaan suorituskykyyn, esimerkiksi tunnistamaan kohteen kauempaa.

Tutustu wenglorin uuteen WinTec P1KY001 -laseranturiin!

Sovelluskohteita:
 • kaukana olevien kohteiden tunnistus
 • muiden kuljettimien paikan ja etäisyyden tunnistus
 • kireysvahti
 • täyttöasteen kontrollointi (ylä- ja alataso samalla anturilla)
 • vihivaunujen etäisyyden ohjaus
 • välivarastojen monitorointi ja ohjaus
 • kappaleen reunan tunnistus
 • automaattivarastojen ohjaus
 • kappaleiden laskenta
 • ovien ja luukkujen etävalvonta
 • pienten kappaleiden tunnistusLue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Turvavalokennot

Lähetin-vastaanotin turvavalokennot on suunniteltu vaativiin teollisuusympäristöihin ja ne suojaavat alueita aina 20 metriin asti. Näkyvä punainen valo ja laaja valon avautumiskulma helpottavat ja nopeuttavat asennusta.

Turvavalokennon toimivuus voidaan varmistaa missä vaiheessa tahansa aktivoimalla anturin test input -toiminto. Neljää turvavalokennoparia voidaan valvoa kytkemällä ne turvavalokennoille tarkoitettuun turvareleyksikköön. Jos yksi tai useampi valonsäde katkeaa, turvareleyksikön lähtö sulkeutuu.

Kennon perusversiosta löytyy turvavalvontatoiminnot, uudelleenkäynnistyksen esto ja sisäinen toimivuuden valvonta. Vaativampiin sovelluksiin on saatavilla laajennettu turvareleyksikkö, jossa on edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi myös passivointi ja ohitustoiminnot.

Käyttökohteita:

 • vaarallisten laitteiden suojaaminen
 • kulunvalvonta
 • puunjalostuslaitteiden suojaaminen
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Kohteesta tunnistavat anturit analogialähdöllä

Tähän ryhmään kuuluvat anturit käyttävät tunnistukseen ja mittaamiseen punavaloa tai infrapunavaloa. Toiminta perustuu kulmanmittaukseen, mistä johtuen kohteen väri, muoto ja pinnan ominaisuudet eivät vaikuta mittatulokseen. Analogisen lähdön lukema on suhteellinen jännite (0 ... 10 V) arvo tai virta (4 ... 20 mA) arvo anturin ja kohteen välisestä etäisyydestä.

Anturi soveltuu korkeuden, paksuuden ja etäisyyden mittaamiseen, mutta myös kohteen halkaisijan ja muodon valvonta voidaan toteuttaa tällä anturilla.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Kohteesta tunnistavat anturit

Kennot toimivat hyvin myös likaisissa olosuhteissa, vaikka infrapunavalo ei olekaan silmin havaittavissa. Kohteesta tunnistavassa kennossa lähetin ja vastaanotin on rakennettu saman kuoren sisään. Kun lähetetty valo heijastuu kohteesta takaisin vastaanottimeen, anturi tunnistaa kappaleen ja lähtö kytkeytyy. HD03-kennoissa on tarkka säädettävä optiikka, jolloin anturi pystyy tunnistamaan kohteet läheltä. Anturi toimii kuten taustarajattu, ja esimerkiksi HD03PA-kennossa on säädettävä tunnistusetäisyys. Kennon säätö tapahtuu potentiometrillä. Teach-In -malleissa säätö tapahtuu nappeja painamalla tai RS-232/IO-Link:in kautta. Osassa malleista on RS-232 tai IO-Link -liityntä, minkä ansiosta näiden antureiden säätöjä voidaan monitoroida tai muuttaa etänä. Kunnonvalvonta ja vikadiagnostiikka helpottuu.

Sovelluskohteita
 • kappaleen tunnistus
 • kappaleiden laskenta
 • välivarastojen hallinta
 • varastojen kuljettimien ohjaus

Uudet pienet kohteesta tunnistavat PNG -anturit

Wenglorin uudet, erittäin pienet Photoelectronic Next Generation -anturit ovat kooltaan vain 32 x 16 x 12 mm. Niissä on kosteutta kestävä muovikuori, monipuoliset liitännät, selkeät LED -merkkivalot ja ne ovat energiaa säästäviä. Ne sietävät hyvin myös äärimmäisiä lämpötiloja.
Lue lisää miniatyyrikokoisista PNG -antureista ja niiden uusista ominaisuuksista omilta sivuiltamme ja Weglorin esitteestä.
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Kohteesta tunnistavat taustarajatut anturit

Anturi tunnistaa kohteesta heijastuvan valon ja kytkee lähdön päälle, kun valo on oikeanlaista ja tulee oikeassa kulmassa. Taustarajaus toteutetaan Wenglor-valokennoissa kolmiomittaukseen perustuvalla tekniikalla, jolloin kohteen värillä, muodolla ja pinnanlaadulla on hyvin vähän vaikutusta mittaetäisyyteen. Tummatkin kappaleet pystytään tunnistamaan luotettavasti, vaikka kauempana oleva taustaväri olisi vaalea.

Wenglorin kohteesta tunnistavia antureista saa myös Laserluokka 1 -malleja. Näissä malleissa on pienin laservoima (EN 60825-1), jolloin varoituskylttien asentaminen tiloihin, joissa työskentelee ihmisiä, on turhaa. Laserluokka 2 -antureissa on suurempi valoteho ja ne pystyvät parempaan suorituskykyyn, esimerkiksi tunnistamaan kohteen kauempaa.

Säätö

Kennon säätö tapahtuu potentiometrillä. Teach-In -malleissa säätö tapahtuu nappeja painamalla tai RS-232/IO-Link:in kautta.

Liityntä

Osassa malleista on RS-232 tai IO-Link -liityntä, minkä ansiosta näiden antureiden säätöjä voidaan monitoroida tai muuttaa etänä. Kunnonvalvonta ja vikadiagnostiikka helpottuu.

CP25/CP70/OCP662/OCP242

Näissä antureissa käytetään korkearesoluutioista CMOS-optiikkaa ja modernia signaalin prosessointia (DSP). Antueissa on kaksi lähtöä, joille voidaan opettaa kaksi erillistä kytkentäkohtaa. Hyvästä tunnistusherkkyydestä ja pienestä hystereesistä  johtuen myös pienet ja erittäin tummat tai kiiltävät kappaleet pystytään tunnistamaan tarkasti.

Sovelluskohteita
 • kappaleen tunnistus
 • kappaleiden kokoerojen tunnistus
 • pienien kappaleiden tunnistus taustasta rippumatta
 • tarkka tunnistus pakkauksen materiaalista riippumatta
 • täytön vahti
 • automaattivarastojen ja kuljettimien ohjaus


Uudet pienet kohteesta tunnistavat taustarajatut PNG -anturit

Wenglorin uudet, erittäin pienet Photoelectronic Next Generation -anturit ovat kooltaan vain 32 x 16 x 12 mm. Niissä on kosteutta kestävä muovikuori, monipuoliset liitännät, selkeät LED -merkkivalot ja ne ovat energiaa säästäviä. Ne sietävät hyvin myös äärimmäisiä lämpötiloja.
Lue lisää miniatyyrikokoisista PNG -antureista ja niiden uusista ominaisuuksista omilta sivuiltamme ja Weglorin esitteestä.

 

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Kuituvalokennot

Kuituvalokennoon voidaan kytkeä sekä muovi- että lasikuitukaapeli. Monikäyttöisiä (Universal) kuituvalokennoja voi käyttää kuitukaapelin kanssa tai ilman. Kuitukenno analysoi kuitukaapelissa kulkevan, kohteesta heijastuneen valon. Anturin lähtö kytkeytyy, kun mitattava kohde on mitta-alueella tai, kun aktiivinen valosäde katkeaa. Vaaleat kohteet heijastavat enemmän valoa kuin tummat kohteet eli vaaleat kohteet voidaan tunnistaa kauempaa. Lähetin/vastaanotin-toimintoa käytettäessä kohteen värisävyllä ei ole vaikutusta mitta-alueeseen.

Sovelluskohteita
 • nopeat automaatioprosessit
 • erittäin tarkasti kohdistettu valvonta
 • asennetun osakokonaisuuden testaus
 • tarkka kappaleen reunan tunnistus
 • ahtaat kohteet
 • erittäin pienien osien havaitseminen
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Kuidut

Wenglorilla on laaja valikoima kuituvalokennoihin sopivia muovi- ja lasikuitukaapeleita. Sovelluskohtainen kuitu valmistetaan toiveidesi mukaisesti: valitse kuidun tyyppi, halkaisija, päällyste ja päätykappale. Kuitukaapeleihin ja tarjolla oleviin vaihtoehtoihin voit tutustua tarkemmin Wenglorin tuotesivuilla.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Kontrastin tunnistavat ja mittaavat anturit

Tunnistava anturi

Kontrastianturit lähettävät valoa ja mittaavat heijastuneen valon kiiltoa. Anturissa oleva elektroniikka vertaa mitattua tietoa muistissa olevaan asetukseen ja, jos kontrastin voimakkuus on sopiva, anturi kytkee lähdön päälle. Kiiltävät kappaleet pystytään tunnistamaan kauempaa kuin mattapintaiset, koska kiiltävä esine heijastaa enemmän valoa.

Sovelluskohteita
 • kontrastimerkkien tunnistus
 • pienien kappaleiden ja merkintöjen nopea tunnistus
 • johtojen yms. kiiltävien kappaleiden tunnistus

Mittaava anturi

Anturin lähtö muuttuu 0 ... 10 VDC välillä kappaleen kiiltävyyden mukaan. Mitä kiiltävämpi kappale, sitä suurempi on lähdön jännite.

Sovelluskohteita
 • kiiltävyyden vaihtelun monitorointi
 • kuivumisen monitorointi
 • kappaleiden järjestely ryhmiin
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Luminesenssianturit

Luminesenssi anturit lähettävät UV-valoa 380nm aallonpituudella. Kun UV-valo osuu luminesenssimerkkiin, fluorosenssista johtuva efekti muuttaa heijastuvan valo olemaan 420-750 nm riippuen käytetystä aineesta. Anturi tunnistaa takaisin heijastuvan valon ja kytkee lähdön päälle.

Sovelluskohteita
 • pakettimerkintöjen tunnistus
 • ruiskuttavien tulostimien kohdistaminen ilman, että tuotteeseen jää silmin havaittavia merkkejä
 • tuotteiden aitouden tarkistaminen
 • sahojen liikkeiden ohjaus
Luminesenssiaineet

Luminesenssiväriä voidaan laittaa mm. tarroihin, pahviin ja sitä voidaan myös sekoittaa musteeseen, öljyihin ja maaleihin. Tarkoituksena on tehdä paketteihin ja kappaleisiin näkymättömiä merkkejä, joilla kuljettimien ja valmistuskoneiden toimintaa voidaan ohjata. Anturissa olevilla optisilla filttereillä voidaan valita tunnistettava väri.

Säätö

Säätö tapahtuu opettamalla Teach-In -toiminnolla, potentiometrillä tai RS-232-väylän kautta.

Liityntä

Anturin toimintoja voi lukea ja ohjata RS-232-liitynnän kautta. Myös tunnistettavan valon intensiteetti päästään lukemaan väylän kautta.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Värianturit

Wenglorin värianturit pystyvät tunnistamaan halutut värit myös haastavista kohteista, kuten heijastavista ja läpikuultavista pinnoista sekä nesteistä.

Sovelluskohteita
 • pienten värierojen tunnistus laadunvalvonnassa
 • LED-valojen testaus
 • värjättyjen kappaleiden ja nesteiden tunnistus
 • hedelmien kypsyyden valvonta

P1XF001

P1XF001-värianturi on täydellinen tarkkuustyökalu värien analysointiin teollisuudessa. Suorituskykyinen ja tarkka puolijohdesiru tunnistaa, mittaa ja erottelee pienetkin värivivahteet tarkasti ja nopeasti valaistuksesta riippumatta, ja nopeimmillaan 2 kHz mittaustaajuudella. 

FP04

FP04-värianturilla voidaan valvoa yhtä aikaa kolmea väriä. Yhden linssin tekniikan ansiosta anturin valopiste on pieni, mutta toiminta-alue suuri. Kaikkia asetuksia voidaan lukea ja muuttaa, ja RGB-värikoodit lukea RS-232 kautta. Lisäksi anturissa on kolme erillistä digitaalilähtöä.

FP11

FP04:n toimintojen lisäksi FP11-anturissa on isompi valopiste. Anturi toimii myös peilin kanssa, jolloin läpikuultavien kappaleiden väriä voidaan mitata.

FD01-värianturi lisävalolla

FD01-värianturilla ja optisilla kuiduilla pystytään ratkaisemaan lähes kaikki kohteet, sillä kuituihin on mahdollista saada oma optiikka ja ne kestävät hyvin myös kuumaa (max 300 °C). FD01-anturia voi käyttää kohteesta tunnistavana tai lähetin/vastaanotin tyylisesti . Anturissa on kolme 0 … 10 V DC lähtöä, jotka kertovat kohteen värin ja kiillon. Anturi voidaan kytkeä FN-evaluointiyksiköihin.

FN04 Evaluation Unit

FN04 pystyy samanaikaisesti tunnistamaan 4 väriä, joiden opetus tapahtuu helposti "Teach-In"-toiminnolla. FD01-anturiin voidaan kytkeä neljä erillistä FN-evaluointiyksikköä.

 

Kuitujen valintaan

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Painomerkin tunnistus

Nämä anturit on tehty erityisesti painomerkkien tunnistukseen ja ovat erittäin nopeita. Anturista tuleva valokohde on pieni ja valo valkoista, jolloin saadaan aikaan tarkka mittaus. LED-valolähde on kulumaton ja pitkäikäinen.

Sovelluskohteita
 • harmaan sävyjen vaihtelun tunnistus (max. 100 erilaista sävyä)
 • painomerkin tunnistus, myös hyvin nopeissa kohteissa
 • merkintöjen, tulosteiden, leimojen yms. tunnistus
WP02/WP04

WP02- ja WP04-antureissa on pieni valopiste, jolla pystytään tarkasti tunnistamaan geometrian ja kontrastin vaihteluita. Antureissa on erilaisia Teach-In -säätöjä, ja kytkentäpistettä pystytään lisäksi säätämään potentiometrillä. Kaikkia parametrejä voi lukea ja muuttaa RS-232 kautta.

WM03

WM03-sarjan anturit sopivat kohteisiin, joissa halutaan tunnistaa tarkasti harmaan eri sävyjä. Antureissa on monipuoliset Teach-In -säädöt (esim. dynamic Teach-In, two point Teach-In ja window Teach-In), joilla voidaan optimoida anturin säädöt sopimaan joka kohteeseen. Lisäksi antureissa on ON/OFF-viive, jota voi myös säätää.

Säädöt

Teach-In -malleissa säätö tapahtuu nappeja painamalla tai RS-232 kautta.

Liityntä

RS-232 kautta voidaan lukea tietoa ja muuttaa anturin säätöjä.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Kiiltoanturit

Anturit tunnistavat kappaleen pinnan kiillon.

Sovelluskohteita
 • läpinäkyvien merkkitarrojen tunnistus esim. valkoisen lasin tai muovikappaleiden pinnalta
 • teippien tunnistus
 • liimojen ja maalien kuivumisen monitorointi
 • lasikappaleiden tunnistus muovipakettien sisältä
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Kohteesta tunnistava anturi rullien väliin

Wenglorin optiset OPT-sarjan anturit rullakuljettimiin on kehitetty erityisesti varastoinnin ja kuljetinteknologian tarpeisiin. Saatavilla on sekä itsenäisesti puskurointia ohjaavia että ohjausjärjestelmään kytkettäviä antureita, jotka on helppo kiinnittää kuljetinlinjan alle rullien väliin. Käytettävyydeltään anturi on erinomainen kotelon oivallisen muotoilun ja tarkasti toimivan taustanrajaustekniikan ansiosta. OPT-anturilla voidaan luotettavasti havaita pakkaukset ja tuotteet riippumatta niiden koosta, muodosta, materiaalista tai väristä.

Sovelluskohteita
 • pakettien tunnistus rullakuljetinlinjoilla
 • kuljetinlinjojen täydellinen ohjaus
Ohjaus

Anturit pystyvät ohjaamaan kuljetinlinjan sähköisiä ja pneumaattisia akkumulointipisteitä, jolloin linjoihin ei tarvitse rakentaa sähkömekaanisia siirtimiä. Jopa 60 OPT-anturia voidaan kytkeä yhteen ja järjestelmällä voidaan ohjata myös monimutkaisia linjoja.

Säätö

Anturin kytkentäetäisyyksien säätäminen on helppoa 270 astetta kiertyvän säätimen avulla, jota voidaan käyttää myös silloin, kun anturi ei ole toiminnassa. 

Kiinnitys

Anturin liitinkaapelien kiinnitys tapahtuu vaivattomasti ½-kierroksen lukituksella. Lisäksi anturissa on nopea ja luotettava ”Fast-Clip”-kiinnitysmekanismi, joka nopeuttaa asennusta ja huoltoa.

Ominaisuudet
 • nopea ja luotettava ”Fast-Clip”-kiinnitysmekanismi
 • liitinkaapelien kiinnitys ½-kierroksen lukituksella
 • 270° kiertyvä kytkentäetäisyyden säädin, jonka asento on helppo havaita
 • pienien pakettien tunnistus; 150mm leveä pakkaus tunnistetaan 900mm leveällä kuljettimella
 • käyttölämpötila -40 °C … 60 °C
 • tummien ja mustien kohteiden tunnistus tarkalla taustarajauksella
 • standardina I/O-liitin diagnostiikkaa varten
 • ulkoisen valon sietokyky 90 000 lux
 • pieni kytkentähystereesi: < 5 %
 • 75% pienempi sähkönkulutus sisäänrakennetun EcoModen ansiosta
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Peilivalokennot

Kennot toimivat polarisoidulla punavalolla tai laservalolla, lähetin ja vastaanotin on samassa kotelossa. Jos peilistä heijastuva valo estyy, tunnistetaan kappaleen olevan kohdalla ja anturi kytkee lähdön päälle. Koska peili kääntää valon polarisaatiota 90° ja normaali kappaleen heijastus ei, niin myös kiiltävät kappaleet kuten peilit, kromipintaiset ja muut heijastavat kappaleet pystytään tunnistamaan luotettavasti.

Sovelluskohteita
 • kaukana olevien kappaleiden tunnistus
 • kuljetinlinjoissa liikkuvien kappaleiden tunnistus
 • pinon korkeuden monitorointi
 • kiiltävien kappaleiden tunnistus
 • paikoitus
Peilivalokennot laservalolla

Laservalolla saadaan pidempi toimintasäde ja kirkas laservalo auttaa asennuksessa kennojen suunnan säätämiseen. Joillain malleilla pystytään tunnistamaan kaukaa jopa 0,25mm kokoisia pieniä kappaleita.

Peilivalokennot punavalolla

Näkyvän punavalospotin ansiosta kennojen kohdistaminen on helppoa ja nopeaa.

Laserluokka

Wenglorin kohteesta tunnistavia antureista saa myös Laserluokka 1 -malleja. Näissä malleissa on pienin laservoima (EN 60825-1), jolloin varoituskylttien asentaminen tiloihin, joissa työskentelee ihmisiä, on turhaa. Laserluokka 2 -antureissa on suurempi valoteho ja ne pystyvät parempaan suorituskykyyn, esimerkiksi tunnistamaan kohteen kauempaa.

Säätö

Kennon säätö tapahtuu potentiometrillä. Teach-In -malleissa säätö tapahtuu nappeja painamalla tai RS-232/IO-Link:in kautta.

Liityntä

Osassa malleista on RS-232 tai IO-Link -liityntä, minkä ansiosta näiden antureiden säätöjä voidaan monitoroida tai muuttaa etänä. Kunnonvalvonta ja vikadiagnostiikka helpottuu.


Uudet pienet PNG -peilivalokennot

Wenglorin uudet, erittäin pienet Photoelectronic Next Generation -peilivalokennot ovat kooltaan vain 32 x 16 x 12 mm. Niissä on kosteutta kestävä muovikuori, monipuoliset liitännät, selkeät LED -merkkivalot ja ne ovat energiaa säästäviä. Ne sietävät hyvin myös äärimmäisiä lämpötiloja.
Lue lisää miniatyyrikokoisista PNG -antureista ja niiden uusista ominaisuuksista omilta sivuiltamme ja Weglorin esitteestä.

 

 

 


Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Peilivalokennot kirkkaan lasin tunnistukseen

Kennot toimivat polarisoidulla punavalolla, lähetin ja vastaanotin ovat samassa kotelossa. Jos peilistä heijastuva valo estyy, tunnistetaan kappaleen olevan kohdalla ja anturi kytkee lähdön päälle. Koska peili kääntää valon polarisaatiota 90° ja normaali kappaleen heijastus ei, myös kiiltävät kappaleet, kuten peilit, kromipintaiset ja muut heijastavat kappaleet pystytään tunnistamaan luotettavasti. Näkyvän punavalospotin ansiosta kennojen kohdistaminen on helppoa ja nopeaa.

Sovelluskohteita
 • kirkkaiden kappaleiden tunnistus
 • PET- ja lasipullojen tunnistus
 • läpinäkyvien pintojen tunnistus (kuten läpinäkyvä muovi)
 • lasikappaleiden laskenta
 • kiiltävien kappaleiden tunnistus
 • pienten kappaleiden tunnistus
Adaptiivinen herkkyyden säätöK1R- ja OPT282 -malleissa

Anturin signaalitaso asetetaan muistiin asennuksen yhteydessä. Anturit monitoroivat signaalin herkkyyttä ja muuttavat automaattisesti kytkentätasoa. Likaantuminen, lämpötilan muutokset ja valolähteen vanheneminen eivät vaikuta kytkentäanturin toimintaan.

OPT282

Neljä anturia on asennettu yhteen koteloon, jolloin isompaa aluetta voidaan monitoroida. Jokainen kenno mittaa erikseen ja, jos yksi huomaa kohteen, lähtö kytkeytyy päälle. Myös kiiltäviä ja läpinäkyviä kappaleita pystytään tunnistamaan luotettavasti.

Säätö

Säätö tapahtuu opettamalla Teach-In -toiminnolla, potentiometrillä tai RS-232 väylän kautta.

Liityntä

Anturin toimintoja voi lukea ja ohjata RS-232 liitynnän kautta, myös tunnistettavan valon intensiteetti päästään lukemaan väylän kautta.

 

Uudet pienet PNG -peilivalokennot kirkkaan lasin tunnistukseen

Wenglorin uudet, erittäin pienet Photoelectronic Next Generation -peilivalokennot ovat kooltaan vain 32 x 16 x 12 mm. Niissä on kosteutta kestävä muovikuori, monipuoliset liitännät, selkeät LED -merkkivalot ja ne ovat energiaa säästäviä. Ne sietävät hyvin myös äärimmäisiä lämpötiloja.
Lue lisää miniatyyrikokoisista PNG -antureista ja niiden uusista ominaisuuksista omilta sivuiltamme ja Weglorin esitteestä.

 

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Lähetin-vastaanotin

Saatavina punavalolla, laserilla tai infrapunavalolla varustettuna. Lähetin ja vastaanotin ovat erillisissä koteloissa, ja jos kappale katkaisee valokeilan, vastaanotinanturi kytkee lähdön. Lähettimissä on testitulo, jolla voidaan testata järjestelmän toimintaa.

Sovelluskohteita
 • reunan tunnistus
 • kappaleiden laskenta
 • erittäin pienten kappaleiden tunnistus
Lähetin/vastaanotin laservalolla

Laservalolla saadaan pidempi toimintasäde ja kirkas laservalo auttaa asennuksessa kennojen suunnan säätämiseen. Joillain malleilla pystytään tunnistamaan kaukaa jopa 0,05mm kokoisia pieniä kappaleita.

Säädettävä fokus ZD600/ZW600/YO99/OSD404

Näissä malleissa voidaan säätää fokuspistettä, jolloin tunnistus on tarkinta.  

Laserluokka

Wenglorin kohteesta tunnistavia antureista saa myös Laserluokka 1 -malleja. Näissä malleissa on pienin laservoima (EN 60825-1), jolloin varoituskylttien asentaminen tiloihin, joissa työskentelee ihmisiä, on turhaa. Laserluokka 2 -antureissa on suurempi valoteho ja ne pystyvät parempaan suorituskykyyn, esimerkiksi tunnistamaan kohteen kauempaa.

Lähetin/vastaanotin punaisella valolla

Näkyvän punavalospotin ansiosta kennojen kohdistaminen on helppoa ja nopeaa.

Lähetin/vastaanotin Infrapunavalo

Näissä kennoissa on näkymätön valo. Infrapunavalon etu on sen kyky läpäistä likaa, sumua ja ohuita kappaleita.

EA250/SA250

Kennot toimivat yhdessä LV250-kontrollimodulin kanssa. Etuna on hyvä läpäisykyky, jolloin niitä voi käyttää likaisissa ja pölyisissä kohteissa. Kennot voidaan asentaa lähelle toisiaan niiden häiriintymättä, sillä LV250 kontrolloi kennojen mittausta.

Säätö

Säätö tapahtuu opettamalla Teach-In -toiminnolla, potentiometrillä tai RS-232 väylän kautta.

Liityntä

Anturin toimintoja voi lukea ja ohjata RS-232 liitynnän kautta.

 

Uudet pienet PNG -lähetin-vastaanotin valokennot

Wenglorin uudet, erittäin pienet Photoelectronic Next Generation -lähetin-vastaanotin valokennot ovat kooltaan vain 32 x 16 x 12 mm. Niissä on kosteutta kestävä muovikuori, monipuoliset liitännät, selkeät LED -merkkivalot ja ne ovat energiaa säästäviä. Ne sietävät hyvin myös äärimmäisiä lämpötiloja.
Lue lisää miniatyyrikokoisista PNG -antureista ja niiden uusista ominaisuuksista omilta sivuiltamme ja Weglorin esitteestä.

 

 

 

 

 

 

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Haarukka-anturit

Haarukka-anturissa lähetin ja vastaanotin ovat samassa kotelossa, jos näiden välillä valonsäde katkeaa menee lähtö päälle. Anturissa käytetään punaista laser valoa joka on tarkka ja helpottaa asennusta. Haarukka-anturilla pystytään tunnistamaan myös pieniä kappaleita, reikiä, koloja ja muotoja.

Kohteita
 • pienten kappaleiden syöttölaitteiden ohjaus
 • pienten lovien, kolojen ja reikien tunnistus
 • välyksen monitorointi liitoskappaleissa
Säätö

Säätö tapahtuu joko Teach-In -toiminnolla tai kiertokytkimellä.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Väylämoduulit

Wenglor mahdollistaa anturien liitettävyyden reaaliaikaisiin Ethernet- ja Power over Ethernet (PoE) -väyläratkaisuihin. Wenglor-tuotteita on saatavana kolmeen maailmanlaajuisesti vakiintuneeseen tiedonsiirtoprotokollaan: PROFINET, EtherCAT ja EtherNet/IP™. Tämä mahdollistaa anturien nopean ja helpon yhdistämisen olemassa olevaan Ethernet-ympäristöön. Saatavilla ovat suojausluokat IP20, IP30, IP54, IP65 ja IP67.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Oheistuotteet

 

Tilaa meiltä oikeat komponentit ja tarvikkeet:

 • Wenglor-anturien asennukseen
 • automaatioprosessiin liittämiseen
Tutustu tuotteisiin
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi