Mittaavat valoverhot

Mittaavat valoverhot toimivat lähetin/vastaanotin-periaatteella, jossa valonsäteiden lähetin- ja vastaanotinyksiköt on rakennettu erillisiin koteloihin. Binäärinen lähtö kytkeytyy ja analogialähtö antaa vastaavan jännite- tai virtaviestin riippuen poikki olevien valonsäteiden lukumäärästä ja siitä, mitkä ennalta määritellyt valonsäteet ovat poikki. Lähettimen toiminta voidaan varmistaa käyttäen testituloa.

Mittaavien valoverhojen asetukset määritellään anturin helppokäyttöisten painikkeiden ja graafisen näytön avulla. Pylväsdiagrammi auttaa ajoittain katkonaisten säteiden havainnointia ja helpottaa valoverhon kohdistamiseen, käyttöönottoon ja vianmäritykseen liittyvissä tehtävissä.

Sovelluskohteita: 

 • kohteiden havainnointi ja mittaaminen
 • rainan tai viiran paikoitus
 • kappaleen pullistuman kontrollointi
 • painuman tai riippuman kontrollointi
 • korkeuden valvonta

Wenglor

Mittaavat valoverhot 2mm resoluutio

 • resoluutio 2mm
 • valoverhojen pituudet välillä 50mm…200mm
 • lähettävän ja vastaanottavan valoverhon välinen etäisyysmaksimi 2000mm
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Mittaavat valoverhot 30mm resoluutio

 • resoluutio 30mm
 • valoverhojen pituudet välillä 150mm…1800mm
 • lähettävän ja vastaanottavan valoverhon välinen etäisyysmaksimi 3000mm
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi