Konenäköanturit

Wenglorin kuvankäsittelytuoteperhe sisältää kokonaisvaltaisen VisionSystem+-kuvankäsittelyjärjestelmän sekä modulaarisen weQube-tuoteperheen, jossa vaihtoehtoina ovat konenäköanturi weQubeVision, OCR-lukija ja älykäs kamera weQube.

WeQubeVision, OCR-lukija ja weQube perustuvat innovatiiviseen MultiCore-teknologiaan, joka hyödyntää viittä suorituskykyistä prosessoria ja uutta ohjelmistokonseptia. Lopputuloksena on ainutlaatuisia tuotteita, joilla voidaan yhdistää useita erillisiä toimintoja ja prosessivaiheita. Lisäksi tämä innovatiivinen teknologia mahdollistaa teollisuus-Ethernetin käytön ensimmäistä kertaa ilman käyttökatkoja – tiedonsiirron aikana anturi jatkaa toimintaansa samalla suorituskyvyllä ja nopeudella.

Anturi toimii luotettavasti, vaikka kohde liikkuisi tai sen korkeus vaihtelisi. Lisäksi anturin asetuksia voidaan muuttaa joustavasti, mikäli tunnistukseen liittyvä projekti tai tuote-erä muuttuu. MultiCore-teknologia hyödyntää Teach+-toimintoa, jonka avulla anturin asetuksia voidaan säätää vaihtuvissa käyttöolosuhteissa nopeasti ja anturin sijainnista riippumatta, mikä vähentää tuotantokatkoksia.

wenglor

Wenglor

Konenäköanturi "weQubeVision"

WeCubeVision-konenäköanturin toiminta perustuu MultiCore-teknologiaan ja tarjoaa käyttöösi useita kuvankäsittelyssä tarvittavia toimintoja. WeCubeVision on saatavilla antureihin, joissa on automaattinen tarkennus tai ”C mount”-kierteellä kiinnitettävä optiikka, ja se toimii myös teollisessa Ethernet-ympäristössä.

WeCube-konenäköanturissa on graafinen näyttö, josta voidaan tarkistaa toimintoja ja nähdä parametreihin liittyvät asetukset. Lisäksi Teach+-tiedostot voidaan luoda suoraan anturilla. Mikäli konenäköanturille luotu projekti muuttuu, anturin asetukset voidaan muuttaa ilman PC-ohjelmistoa hyödyntämällä wenglorin kotisivuilta löytyvää aineistoa.

Huomionarvoinen etu anturissa on FTP server ja client -ominaisuudet, joiden avulla voidaan vastaanottaa ja tallentaa asetuksia sekä kuva- ja projektitietoja. Tiedot tallennetaan micro SD -kortille, jolloin tieto on helposti siirrettävissä myös muihin weCube-sarjan konenäköantureihin.

Tarkasteltavan kohteen korkeus huomioidaan automaattisella tarkennustoiminnolla. Tarkennuksessa käytettävä kohteen osa-alue määritellään projektin määrittelyvaiheessa. MultiCore-antureissa on pulssianturitulo, joka mahdollistaa kohteiden tunnistamisen nopeudeltaan vaihtelevien kuljettimien hihnoilla tai askelkuljettimilla. Lisäksi MultiCore-tilastomoduuli antaa työkalut minimi-, maksimi-, keskiarvo- ja trendianalyyseihin.

WeQubeVision-anturilla voidaan toteuttaa useita prosessointitoimintoja, kuten kohteen väriin perustuva lajittelu. Tarkasteltavan tuotteen ulkomittojen tarkkuuden poikkeamat ja vaihtelut havainnoidaan mittausmoduulilla. Objektimoduuli puolestaan tunnistaa kohteen koon. Kohteen tunnistamisessa voidaan käyttää myös kuvan pikselien laskentaa.

Lue lisää weQube-tuoteperheestä täällä!

Käyttökohteita:
 • paikallaolon seuranta
 • mittatarkkuuden tarkistus
 • lukumäärän laskenta
 • lajittelu
 • värin vertailu
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

OCR-lukija

WeQubeOCR-lukija soveltuu kaikenlaisten merkkien tunnistukseen. Se on suorituskykyinen anturi, jossa yhdistyvät useat ominaisuudet ja modulaarinen ohjelmistokonsepti. Lukijalla voidaan tunnistaa tietoja, merkkejä ja tekstejä kaikilla kielillä nopeasti ja luotettavasti. Logot, merkkiyhdistelmät, kuvakkeet ja painetut merkinnät määritetään helpolla ja nopealla ”Teach-in”-toiminnolla.

Luettavat merkit voivat olla joko painettuja, stanssattuja, kohokuvioituja tai pistemäisiä, ja ne voidaan tunnistaa vaihtelevasta kohdistuksesta tai merkkien vinoudesta huolimatta. Myös ”parasta ennen” -päivämäärien ja sarjanumeroiden tunnistus sujuu OCR-lukijalla vaivatta.

OCR-lukijan lukualue voidaan määrittää tarkasti ja estää häiritsevien kuva-alueiden käsittely tarpeen mukaan, jolloin anturi toimii luettavasti merkin taustasta riippumatta. OCR-lukija on saatavilla antureihin, joissa on automaattinen tarkennus tai ”C mount”-kierteellä kiinnitettävä optiikka.

Käyttökohteita:

 • kaikkien merkkien ja numeroiden luku
 • merkkiyhdistelmien luku (kuvakkeet ja painomerkit)
 • "parasta ennen" -päivämäärien luku
 • sarja- ja eränumeroiden luku
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Älykäs kamera "weQube"

WeQube-anturi on ominaisuuksiltaan samanlainen kuin weQubeVision. Lisänä tässä anturissa on 1D- ja 2D-koodinlukuominaisuudet, joilla voidaan lukea kaikki vakiintuneet 1D-koodit, matriisit ja QR-koodit – riippumatta siitä, ovatko koodit painettuja vai mekaanisesti työstettyjä. Konenäköanturin kaikkia toimintoja ja koodinlukuominaisuutta voidaan käyttää samanaikaisesti. WeQube on saatavilla antureihin, joissa on automaattinen tarkennus tai ”C mount”-kierteellä kiinnitettävä optiikka.

Lue lisää weQube-tuoteperheestä täällä!

Käyttökohteita:

 • paikallaolon seuranta
 • mittatarkkuuden tarkistus
 • lukumäärän laskenta
 • viivakoodien ja 2D-koodien luku
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

VisionSystem+

VisionSystems+-järjestelmä koostuu IntelligencePro-keskusyksiköstä ja yhdestä tai useammasta kamerasta sekä yksilöllisesti valittavista objektiiveista. Sopivat valaisinelementit valitaan käsiteltävän kohteen mukaisesti. IntelligencePro-yksikön toimitussisältöön kuuluu Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka sisältää modulaarisen ja käyttäjäystävällisen ohjelmiston. Näppäimistö, hiiri ja näyttöpääte ovat kytkettävissä keskusyksikköön konfiguroinnin helpottamiseksi. VisionSystem+-järjestelmän syöttöjännite on galvaanisesti erotettu ohjainyksikön tuloista ja lähdöistä, jotta järjestelmä toimii varmasti ja turvallisesti kaikissa teollisissa ympäristöissä.

VisionSystems+:n erilaisia toimintoja voidaan halutessa yhdistellä. Järjestelmä pystyy havaitsemaan kohteet vaihtelevista asemista tai kulmista, ja kohdat, joita ei haluta tutkia, voidaan määrittää peitettäväksi kameran toiminta-alueella. Laadun varmistamiseksi järjestelmä näyttää käsitellyt tulostiedot (kuvat ja tekstit), ja niiden visualisointi voidaan toteuttaa kunkin projektin vaatimusten mukaisesti. Lisäksi VisionSystem+ hyödyntää Teach+-toimintoa, joka mahdollistaa nopean ja anturin sijainnista riippumattoman asetusten säädön vaihtuvissa käyttöolosuhteissa, mikä puolestaan vähentää tuotantokatkoksia.

Kompakti CMOS-kamera on saatavana värillisenä ja mustavalkoisena.

Lue lisää VisionSystem+-järjestelmästä täällä!

Käyttökohteita:

 • kohteen seuranta
 • kohteen poikkeavuuksien havainnointi
 • lajittelu
 • vertailu referenssikuvaan
 • viivakoodinluku
 • kohteen mittatarkkuuden tarkastus, mittaus
 • muodon tunnistus
 • raaka-aineen tai materiaalin analysointi
 • mallin tai tyypin tunnistus
 • värivertailu
Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi

Valaistustarvikkeet

Wenglorin valaistustarvikkeista löytyy sopiva ratkaisu kaikkiin sovelluksiin ja kohteisiin. LED-valaisimia voidaan käyttää sovelluksissa, jotka vaativat heijastavaa, läpivalaistavaa tai epäsuoraa valoa. Valaisimen valovaihtoehtoja ovat silmälle näkyvät valot, kuten punavalo, valkoinen, vihreä ja sininen sekä infrapunavalo ja ultraviolettivalo. Paneeli-, kohde- ja rengasvalaisimista löytyy kustakin oma mallisarja.

Lue lisää
Kysy suoraan asiantuntijalta
asiantuntija@sensorola.fi