Kallistuskulma ja kiihtyvyys

MEMS-pohjaisissa kulman ja kiihtyvyyden mittaukseen tarkoitetuissa antureissa on kulumaton mittaus. Lisäksi ne ovat helppoja asentaa, eivätkä vaadi huoltoa. Anturit tarjoavat edullisen tavan valvoa suurten ja/tai raskaiden koneiden asentoa, jotta vaarallisia kallistumia ja kaatumisia voidaan ehkäistä.

Yleisiä käyttökohteita tällaisille antureille ovat metsäkoneet, kontin kuljettimet ja mobiilikoneet. Kallistuskulman ja kiihtyvyyden mitta-antureita käytetään myös tuulivoimaloissa, jossa valvotaan tornin kallistuskulmaa.

Inklinometri eli kallistuskulma-anturi on tarkka ja luotettava, ja kestää hyvin tärinää ja iskuja. Anturi mittaa kulmaa aina suoraan maahan nähden, joten erillistä kalibrointia ei tarvita ja asennus on helppoa.

Mittaa kiertonopeutta akselin ympäri, kohteita esim. liikkuvien koneiden kallistusnopeuden ohjaus ja valvonta.

Mittaa tarkasti yhden liikesuunnan kiihtyvyyttä, sopivia käyttökohteita esim. puominosturien liikkeen ohjaus/monitorointi